Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Problemy społeczne, bezrobocie, bezpieczeństwo dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce

A
A

 

 

Problemy społeczne – wsparcie MOPR

W roku 2016 ze wsparcia MOPR w dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce skorzystały 1042 osoby, co stanowiło 7,1% mieszkańców dzielnicy.

Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom dzielnicy zaliczyć należy przede wszystkim:

  • ubóstwo – 64,2%
  • niepełnosprawność – 44,5%
  • długotrwałą
  • ciężką chorobę – 30% oraz bezdomność – 26,5%


Stopa bezrobocia

Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 5,4%.


Bezpieczeństwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 281 przestępstw. Wskaźnik liczby przestępstw wyniósł 19,1 przestępstw na 1000 mieszkańców.


Mieszkalnictwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy oddano do użytku 6 mieszkań.

 

Opracowanie:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

 

***