Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Orunia Górna – Gdańsk Południe. Jaki statut powinna mieć najmłodsza, 35. dzielnica Gdańska?

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przygotowanego projektu statutu dla dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe. W najbliższą środę, 28 listopada, w Nowym Ratuszu odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone tej kwestii. Przyjdźcie i wyraźcie swoją opinię!

A
A
Granice wytyczone, czas na statut dla nowej dzielnicy: Orunia Górna - Gdańsk Południe
Granice wytyczone, czas na statut dla nowej dzielnicy: Orunia Górna - Gdańsk Południe
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Teren Oruni Górnej – Gdańska Południe znajdował się dotychczas w granicach administracyjnych dzielnicy Chełm. Przed dwoma laty pojawiła się inicjatywa, aby oddzielić Górną Orunię od Chełmu. Był to pomysł mieszkańców Oruni Górnej. Rada Dzielnicy Chełm zgodziła się na to i podjęła wówczas uchwałę o podziale dzielnicy na dwie części: Chełm i Orunię Górną. Następnie inicjatywę przedstawiono radnym miasta Gdańska. Po przejściu całej procedury, zaczynając od uchwały intencyjnej, poprzez m.in. konsultacje społeczne, ostatecznie 30 sierpnia 2018 r. zdecydowano o utworzeniu kolejnej, 35. dzielnicy w naszym mieście, którą nazwano "Orunia Górna - Gdańsk Południe". Radni Miasta Gdańska przegłosowali uchwałę w tej sprawie.

Granicę nowej dzielnicy stanowi granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej biegnie na wschód, a przed Traktem Św. Wojciecha skręca na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzi do Parku Oruńskiego, a następnie między ulicami Diamentową, Platynową, Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzi do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy) i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z al. Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej.

Przegłosowana uchwała radnych Gdańska to pierwszy etap kształtowania się nowej dzielnicy. Teraz trzeba przyjąć jej statut. Od 21 listopada trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Swoje opinie i uwagi można zgłaszać do 4 grudnia 2018 r. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, nie tylko zamieszkujący tę dzielnicę.

- Dzielnica nie ma jeszcze swojego statutu, a jeżeli nie ma statutu to nie można powołać Rady Dzielnicy, ponieważ ta również musi mieć swój statut. Staramy się przygotować wszystkie formalności już teraz, abyśmy byli gotowi w momencie, kiedy Prezydent Gdańska wyda zarządzenie, w którym wskaże datę wyborów do Rad Dzielnic: aby dotyczyły one już 35. dzielnic - tłumaczy Piotr Spyra, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska.

Kadencja aktualnych gdańskich Rad Dzielnic kończy się 60 dni po zakończeniu kadencji Rady Miasta Gdańska, czyli 16 stycznia 2019 r. Prawdopodobnie w marcu przyszłego roku odbędą się więc kolejne wybory do Rad Dzielnic, a do tego czasu funkcjonujować będą zarządy dotychczasowych Rad.

Ewentualne uwagi można zgłaszać poprzez formularz, który należy wypełnić osobiście i złożyć w siedzibie Biura Rady Miasta Gdańska, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (w godzinach pracy Biura) lub drogą elektroniczną (w wersji edytowalnej) na adres: brm1@gdansk.gda.pl.

Projekt statutu Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe i formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej: https://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze.


W środę, 28 listopada br., o godz. 16, w Nowym Ratuszu (w Sali Obrad), przy ul. Wały Jagiellońskie 1, odbędzie się otwarte spotkanie, na którym mieszkańcy będą mogli bezpośrednio wyrazić opinie oraz złożyć propozycje do projektu statutu nowej dzielnicy.

Po zakończeniu konsultacji i przeanalizowaniu zgłoszonych uwag opracowany zostanie raport podsumowujący, którego wyniki będą opublikowane na stronie internetowej https://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
***