Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inwestycje zrealizowane w dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce w latach 2010-2017

A
A

 

2017


Poprawa nawierzchni ul. Raduńskiej (etap II)

Przedmiotem zamówienia była poprawa stanu nawierzchni ulicy wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej w ul. Raduńskiej oraz poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

  • Poprawę stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku – Etap II na odcinku od mostu na Potoku Oruńskim do ul. Nowiny, budowę i przebudowę sieci wodociągowej,
  • Poprawę warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego w Gdańsku – Budżet Obywatelski 2017.

Wykonawca robót: EUROVIA S.A. z Kobierzyc
Koszt realizacji: 1,26 mln zł
Czas realizacji: październik–grudzień 2017 r.

 

orunia ulica

 


Poprawa nawierzchni Trakt Św. Wojciecha (od ulicy Sandomierskiej do Wiaduktu Biskupia Górka)

Wykonawca robót: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni
Termin realizacji robót lipiec–wrzesień 2017 r.
Koszt realizacji: 2,7 mln zł

 

Przebudowa fragmentu ul. Małomiejskiej

Zakres realizacji zadania obejmował:
- wykonanie dodatkowego pasa ruchu w ul. Kadmową;
- wykonanie oznakowania,
- zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni.

Wykonawca: Kruszywo Sp. z.o.o. z miejscowości Linia
Czas realizacji: kwiecień–wrzesień
Koszt realizacji: ok. 153 tys. zł

 

orunia ulica2

 


Rewaloryzacja Parku Oruńskiego

W ramach projektu oprócz terenów zielonych, wyremontowany został budynek wozowni, powstał także nowy amfiteatr.

Wykonawca robót: PARK - M Poland Sp. z o.o. Stary Sącz
Czas realizacji: październik 2016 r.–listopad 2017 r.
Koszt realizacji: ok. 6,6 mln zł

 

orunia park

 


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7

Koszt: 888 229 zł

 

2016


Boisko, Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Stroma 19

Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącego boiska asfaltowego, na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sportową poliuretanową, do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę wraz z odwodnieniem, oświetleniem, piłkochwytami oraz wyposażeniem. Zadanie obejmowało także zagospodarowanie terenu przyszkolnego. Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu miała na celu poprawę warunków technicznych przyszkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Wykonawca: ELSIK SP. Z O.O.
Czas realizacji: sierpień–październik 2016 r.
Koszt realizacji: ok. 999 tys. zł


Modernizacja domu podmiejskiego z Kuźnią

Realizacja obejmowała budowę budynku edukacyjno-wystawienniczego stanowiącego część projektu Budowa Centrum Aktywizacji i Innowacji KUŹNIA, wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca robót: Zakład Ogólnobudowlany Józef Cempa, z Lnisk k. Żukowa
Czas realizacji: 12.10.2015 r.–31.03.2016 r.
Koszt inwestycji: ok. 563 tys. zł

 

2015


ulica Grabowa

Remont jezdni i chodników na dł. ok. 160 m


Lipce

Remont nawierzchni jezdni i chodnika – na dł. ok. 400 m


ulica Piaskowa

Nakładka bitumiczna jezdni i chodnik na ode. 150 m


ulica Ramułta

Remont jezdni i chodników na dł. ok. 150 m


Trakt Św. Wojciecha

Poprawę stanu technicznego ulicy Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Sandomierskiej w tym wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku chodnika od mostu przy ul. Raduńskiej do pawilonów przy ul. Trakt św. Wojciecha 40(a-d) o długości około 330 m.


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 ul. Smoleńska 6/8

Zakres realizacji obejmował:
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem
- piłkochwyty
- chodnik z kostki betonowej
- elementy małej architektury oraz nawierzchnię trawiastą

 

orunia boisko

 


Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Ubocze

Termomodernizacje obiektu użyteczności publicznej w Gdańsku

Zakres prac objętych zamówieniem obejmował roboty termomodernizacyjne w tym:
- ocieplenie ścian zewnętrznych (powyżej gruntu)
- ocieplenie stropodachu
- wymianę okien i drzwi
- wymianę oszkleń w budynku sali gimnastycznej


Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku

Zakres rzeczowy robót obejmował:
- roboty drogowe, roboty rozbiórkowe
- wykonanie ścieżek parkowych
- wykonanie placów nawierzchni z kostki granitowej
- mała architektura: drewniane pomosty widokowe – 2 szt.; fontanna - 1 szt.
- wyposażenia parku: ławki parkowe 32 szt; kosze na śmieci 12 szt.; murek z kamienia ciosanego
- sieć wodociągowa: budowa wodociągu o średnicy zewnętrznej; hydranty pożarowe – 2 szt.;
- zieleń: wycinka drzew i krzewów; nasadzenie drzew – 21 szt.; nasadzenia krzewów – ok. 500 szt.; obsadzenie kwietników roślinami jednorocznymi i bylinami; wykonanie trawnika siewu – ok. 2 000 m2.
- oświetlenie: latarnie oświetleniowe z zasilaniem – 10 kpi.; oświetlenie pomostów widokowych – 2 kpi.; linia zasilająca fontannę – 1 kpi.;
- kanalizacja teletechniczna – 55 m.; słupy oświetleniowe – 3 szt.; studnie kablowe – 3 szt.

 

2014


Przebudowa Kanału Raduni

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Miasta Gdańska zrealizowany został projekt przebudowy kanału obejmujący miedzy innymi poszerzenie kanału, budowę kładek dla pieszych, przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu. Łączna długość przebudowy wynosi 7,148 km.

Realizacja robót budowlanych podzielona została na trzy etapy:

  • Etap I – od zrzutu do Opływu Motławy do mostu w ul. Raduńska – Nowiny – długość 2,360 km
  • Etap II – od mostu w ul. Raduńska – Nowiny do mostu na wys. posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 – długość 2,920 km
  • Etap III – od mostu na wys. posesji w ul. Trakt Św. Wojciecha 370 do granicy miasta Gdańska z Gminą Pruszcz Gdański – długość 2,868 km

Rozpoczęcie realizacji–sierpień 2011 r.
Zakończenie – marzec 2014 r.
Koszt przedsięwzięcia Beneficjent: Gmina Miasta Gdańsk

Całkowita wartość Projektu: 136, 87 mln zł

Finansowanie:

  • 85% – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 115 992 670,61 zł
  • 15% – Budżet Państwa 20,1 mln zł

 

orunia kanal

 


2013


Budowa 15 węzłów i głównych parkingów rowerowych

Zlokalizowanych w pobliżu znaczących miejsc komunikacji zbiorowej i miejsc użyteczności publicznej zgodnie z partnerskim projektem Gdańska, Sopotu i Gdyni współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, w ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007–2013”.

Głównymi elementami inwestycji są węzły integracyjne, znajdujące się w pobliżu dworców kolejowych, przystanków SKM i tramwajowych oraz pętli autobusowych, trolejbusowych, do których możliwy jest sprawny dojazd rowerem.

Lokalizacja parkingów w pobliżu przystanków ma na celu zapewnienie mobilności poprzez możliwość swobodnej zmiany środka transportu. Parkingi rowerowe stanowią natomiast element uzupełniający system i powstały one w pobliżu miejsc atrakcyjnych turystycznie, miejsc rekreacji i wypoczynku, obiektów handlowych, usługowych, sportowych, a także w pobliżu urzędów oraz innych instytucji publicznych. Dzięki realizacji inwestycji na terenie miasta powstały 442 nowe, bezpieczne miejsca do parkowania. Wszystkie węzły i parkingi rowerowe wyposażone zostały w stojaki rowerowe (łącznie 221 szt.). W poszczególnych lokalizacjach zamontowano nowoczesne
wiaty rowerowe typu „koła” i wiaty stylizowane (w miejscach objętych ochroną konserwatorską). W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie wybudowane węzły i parkingi posiadają instalację zasilającą oraz monitoring.

Termin realizacji: 18.12.2012 r.–30.09.2013 r.
Koszt realizacji: 2,04 min zł
Dofinansowanie UE: 70% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

2010–2011


Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska

Zadanie znajduje się w Programie „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I” (zadanie na liście indykatywnej POIiŚ)


Kanalizacja deszczowa dla dzielnicy Święty Wojciech

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej


Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Ubocze

Program budowy i modernizacji boisk

 

orunia boisko2

 

Opracowanie:
Wydział Programów Rozwojowych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

 

***