***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy Olszynka?

Mija pierwszy tydzień głosowania na pomysły zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. O tym, które zostaną zrealizowane, decydują sami gdańszczanie. Głosy można oddawać do 2 października, zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Jakie propozycje do BO złożono w dzielnicy Olszynka? Sprawdźcie!

A
A

Jednym z pomysłów do Budżetu Obywatelskiego jest stworzenie miejsca rekreacji na Olszynce, przy Opływie Motławy
Jednym z pomysłów do Budżetu Obywatelskiego jest stworzenie miejsca rekreacji na Olszynce, przy Opływie Motławy
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

"Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki": Zorganizowanie przystanku odpoczynku i rekreacji dla osób od 0 - 100 lat na Olszynce, przy 'Kolorowym Mostku' nad Opływem Motławy. W tej części Olszynki brakuje infrastruktury sprzyjającej rodzinnemu spędzaniu czasu, aktywnemu i zdrowemu stylowi życia. Miejsce, które proponujemy jest dzisiaj zaniedbanym i zapomnianym zakątkiem, a mogłoby stać się wizytówką Olszynki, a dla mieszkańców zieloną plażą, placem bezpiecznych gier i zabaw, integrującym lokalną społeczność. Działania do wykonania: modernizacja istniejącego placu zabaw (z wykorzystaniem części sprawnych urządzeń), stworzenie siłowni pod chmurką, uporządkowanie terenu pod miejsce piknikowe (altanka, stoły i ławki) oraz częściowe oświetlenie terenu. Ku uciesze każdej rodzinki z Olszynki! Lokalizacja: Teren wzdłuż przedłużenia ulicy Pustej.

"Bezpieczna droga do szkoły i sklepu": Ulica Wilgi jest drogą wewnątrzosiedlową, która w części została przebudowana w 2010 r. natomiast około 100 m odcinek, o zdewastowanej nawierzchni podczas budowy sieci wod-kan zagraża bezpieczeństwu użytkowników pieszych i zmotoryzowanych. Nawierzchnia drogi na odcinku od ul. Letniej do Wilgi 15 jest pofałdowana, miejscami zapadnięta, z ubytkami asfaltu na całym pasie jezdnym, co wymaga szczególnej ostrożności podczas jazdy. Wąski pas jezdny utrudnia omijanie pieszych, a zarośnięte pobocza utrudniają wszelką komunikację. Projekt obejmuje przebudowę ww. drogi na wskazanym odcinku i doprowadzenie jej do stanu dostosowanego do zmodernizowanej części tj. położenia nawierzchni z płyt Jumbo i wykonania chodnika jak również przebudowę nawierzchni w ul. Letniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pasieczną do ul. Wilgi, ze względu na znaczne obniżenie poziomu drogi co powoduje zastój wody deszczowej na całej jej szerokości. Przebudowa dróg poprawi bezpieczeństwo dzieci i jakość życia mieszkańców

Zasady głosowania:

  • każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekty ogólnomiejskie

  • można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy

  • punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi, jak i po jednym punkcie na pięć projektów

  • głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

  • w każdej dzielnicy będzie dostępny punkt stacjonarny do głosowania

  • wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.

Więcej informacji o gdańskim Budżecie Obywatelskim znajdziesz tutaj. 

2