Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Oliwa

9 marca 2017 r. w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych odbyły się warsztaty, których celem było omówienie najważniejszych spraw dzielnicy, problemów i potrzeb, a także wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań.

A
A

W nowej formule spotkań w ramach cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”, warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Oliwa.

W warsztatach udział wzięli Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostek organizacyjnych miasta – Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Biura Rozwoju Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej jak również Radni dzielnicy Oliwa Pan Tomasz Strug, Marek Szreder, Andrzej Stelmasiewicz oraz Radny Miasta Gdańska Pan Mariusz Andrzejczak.

Oliwa to tętniąca życiem dzielnica głównie ze względu na usytuowany tutaj uniwersytet, ośrodki kultury i sportu, biurowce oraz prowadzoną działalność handlowo-usługową. Dzielnica, której filarem jest prężnie działająca Rada, jest gospodarzem szeregu wydarzeń realizowanych dla i przy udziale mieszkańców Oliwy. Niemniej jednak, jak większość obszarów Gdańska, boryka się ze swoistymi problemami mniej lub bardziej możliwymi do rozwiązania lub złagodzenia. Radni wskazali na uciążliwość i ogromne uniedogodnienia związane z uruchomieniem świątecznej iluminacji w Parku Oliwskim. Dzielnica została całkowicie sparaliżowana przez wzmożony ruch kołowy przybywających zwiedzających. Zostały zdewastowane tereny zielone przez parkujące w każdym wolnym miejscu samochody. Propozycją dla władz Gdańska jest zmiana lokalizacji iluminacji
i przeniesienie ich do Parku Reagana lub dojścia do mola w Brzeźnie.

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Oliwa
Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Oliwa
Angela Dubielska

Pojawiły się też pytania dot. likwidacji pętli tramwajowej Oliwa. Obecnie jest to miejsce na tyle elastyczne, które obsługuje wszystkie kierunki komunikacyjne, że nie ma wskazań do jej likwidacji. Prace w rejonie pętli mogły by polegać wyłącznie na jej modernizacji
i podniesieniu walorów estetycznych.

Inwestycji oraz zagospodarowania wymaga Plac Inwalidów Wojennych – będący centralnym placem dzielnicy. Zagospodarowanie placu wymaga jednolitego planu i pomysłu na jego wizualizację. Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało konkurs na propozycje zagospodarowania tego miejsca. Realizacja możliwa jest wyłącznie we współpracy
z Miejskim Konserwatorem Zabytków, co może nieco wydłużać cały proces realizacji przedsięwzięcia.

Na terenie Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych znajduje się tzw. Park Ludolfino, który może zostać udostępniony mieszkańcom w zamian za pomoc
w pracach pielęgnacyjnych.

Jednocześnie zwrócono uwagę na problemy z parkowaniem przy wąskich uliczkach Oliwy. Częściowo, dzięki determinacji Rady Dzielnicy problem został rozwiązany poprzez wprowadzenie stref płatnego parkowania. Dodatkowo skutecznym sposobem ograniczenia parkowania m.in. przy ul. Kaplicznej stała się praktyka realizowana przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – ustawianie betonowych skrzynek (gazonów) z kwiatami
w zastępstwie mało estetycznych słupków.

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Oliwa
Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Oliwa
Angela Dubielska

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Oliwa odbędzie się 21 marca 2017 r. od godz. 17.00 w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej