Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spacer po dzielnicy Oliwa

Wizyta z udziałem Zastępcy Prezydenta ds. polityki przestrzennej Wiesława Bielawskiego w dzielnicy Oliwa odbyła się w dniu 13 marca 2017 r. w towarzystwie urzędników, Radnych Miasta Gdańska i Radnych Dzielnicy Oliwa.

A
A

Konsekwencją spaceru są następujące zobowiazania:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

 • ul. Żeromskiego – załatanie dziur w jezdni.
 • Teren przy ul. Wąsowicza (odcinek od ZKPiG nr 17 do ul. Wita Stwosza) – przeanalizować możliwości wykonania chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu UG w partnerstwie z Olivia Business Centre.
 • ul. Wita Stwosza – w 2017 r. załatanie dziur na części ulicy. Stopniowa modernizacja całej ulicy w latach następnych.
 • ul. Orkana – budowa chodnika w 2018 r. 
 • Plac zieleni przy ul. Husa (na wysokości posesji nr 10 i 11) – do rozważenia możliwość przejęcia terenu. 
 • ul. Stary Rynek Oliwski 1 – remont chodnika.
 • ul. Tetmajera – do przeanalizowania remont chodnika.
 • ul. Polanki - chodnik na wysokości skrzyżowania ul. Polanki z ul. Tetmajera przy wejściu do lasu – odsłonić płyty chodnikowe z zalegającej ziemi i trawy oraz wykonać pielęgnacyjne cięcie krzewów.

 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku / Wydział Urbanistyki i Architektury / Miejski Konserwator Zabytków:

 • Teren przy ul. Husa (na wysokości posesji nr 10 i 11) – w porozumieniu z okolicznymi  Wspólnotami Mieszkaniowymi wyznaczyć nową lokalizację ustawienia kontenerów na odpady.  

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

 • Dokończenie inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2016 - skwery przy ul. Żeromskiego, Husa i Drzymały – wykonanie 2017 r.  

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

 • Teren wokół dawnego boiska przy ul. Wąsowicza (naprzeciwko ZKPiG nr 17) - uprzątnięcie terenów zielonych ze śmieci, dodatkowo – cięcia pielęgnacyjne, koszenie
 • Teren przy ul. Wąsowicza (odcinek od ZKPiG 17 do ul. Wita Stwosza) – rozbiórka pozostałości płotu i fragmentów zbrojenia wystających z ziemi. Uprzątnięcie gruzu i śmieci.
 • Wejście do lasu przy skrzyżowaniu ul. Polanki z ul. Tetmajera – uprzątnięcie terenu ze śmieci.  Usunięcie betonowych elementów budowlanych. Do przeanalizowania możliwość rozbiórki, oczyszczenia i uprzątnięcia elementów niedokończonego budynku. Uprzątnięcie, wyrównanie i wywóz ziemi tzw. „hopków” i pozostawienie wyłącznie dwóch elementów. Uprzątnięcie terenu z zalegających śmieci, szkła i gruzu.
Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej