Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Oliwa. Od czwartku, 10 stycznia obowiązuje zakaz ruchu dla dużych ciężarówek

Od czwartku, 10 stycznia, w Oliwie wchodzi w życie zakaz ruchu ciężarówek o masie powyżej 8 ton. Już w środę rozpoczęto stawianie nowych znaków drogowych. - Ograniczenie tonażowe wprowadzamy na wniosek mieszkańców i Rady Dzielnicy - mówi Tomasz Wawrzonek, miejski inżynier ruchu w Gdańsku.

A
A
Od 10 stycznia znaki zakazujące wjazdu dla ciężarówek powyżej 8 ton stoją już przy ulicach w Oliwie.
Od 10 stycznia znaki zakazujące wjazdu dla ciężarówek powyżej 8 ton stoją już przy ulicach w Oliwie.
mat. GZDiZ


W praktyce chodzi o zaostrzenie zakazu, który obowiązuje od lat. Dotąd na obszar Oliwy mogły wjeżdżać ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 24 tony. Teraz znaki z takim ograniczeniem tonażowym zastępowane są nowymi znakiem, na których zamiast liczby “24” widnieje liczba “8”.

Strefa objęta zakazem wjazdu pojazdów ciężarowych będzie analogiczna z obecną i z najważniejszych ulic obejmuje:

  • Opata Jacka Rybińskiego
  • Stary Rynek Oliwski
  • Spacerową (do ul. Karwieńskiej)
  • Czyżewskiego
  • Opacką
  • Polanki (odc. od Obrońców Westerplatte do Stary Rynek Oliwski)
  • zakaz obowiązuje też na mniejszych ulicach, przylegających do wymienionych powyżej


Takie same znaki zakazu wjazdu pojazdów powyżej 8 ton ustawione są w nielicznych punktach Gdańska - m.in. na ul. Wałowej.
Takie same znaki zakazu wjazdu pojazdów powyżej 8 ton ustawione są w nielicznych punktach Gdańska - m.in. na ul. Wałowej.
GZDiZ


Dlaczego Miasto zdecydowało się na zaostrzenie ograniczenia? Chodzi o ochronę zabytkowego i spacerowego charakteru dzielnicy, w związku z licznymi placami budowy, które znajdują się w okolicy.

- Ograniczenie tonażowe wprowadzamy na wniosek mieszkańców i Rady Dzielnicy - mówi Tomasz Wawrzonek, miejski inżynier ruchu w Gdańsku.

Tomasz Wawrzonek podkreśla, że ograniczenie do 8 ton będzie przestrzegane bardzo restrykcyjnie. Jest możliwość wydania specjalnej wjazdówki, ale w absolutnie wyjątkowych i mocno uzasadnionych sytuacjach.  


Oliwa staje się dzielnicą bez ciężarówek
Oliwa staje się dzielnicą bez ciężarówek
zdj. Maciej Kosycarz/KFPJak to ma wyglądać w praktyce

- Jeśli jest na przykład budowa osiedla mieszkaniowego, z drogami dojazdowymi od strony ul. Opackiej lub od strony ul. Grunwaldzkiej, to teraz ciężarówki powyżej 8 ton będą mogły dojechać jedynie od strony Grunwaldzkiej, bo na niej, jako głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta, praktycznie nie ma ograniczeń, tam mogą jeździć pojazdy do 40 ton, w tym TIR-y.   

Taka sytuacja: na plac budowy ma dotrzeć betoniarka z ładunkiem betonu, co w praktyce oznacza pojazd o masie ok. 20 ton. Będzie musiała pojechać przez Grunwaldzką, nawet jeśli inna droga jest krótsza, ale objęta zakazem do 8 ton.

Taka betoniarka nie będzie mogła na przykład wjechać do Oliwy od strony obwodnicy, bowiem przy obwodnicy również będzie obowiązywać taki sam zakaz. To pozwoli na wyłączenie z ruchu dużych ciężarówek m.in. na ul. Spacerowej, szczególnie istotnej dla ruchu samochodów w Oliwie (m.in. dojazd do zoo).

Betoniarka dostanie pozwolenie na przejazd ulicami, na których obowiązuje zakaz, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie innej możliwości. Reszta transportu musi odbywać się przy pomocy mniejszych pojazdów. W limicie 8 ton mieszczą się m.in. małe ciężarówki zaopatrzenia; popularne furgony mercedesa czy forda mają masę ok. 3.5 tony.

Co, jeśli kierowca dużej ciężarówki wjedzie na teren Oliwy mimo zakazów?

- Oczywiście naraża się na mandat drogowy, jeśli tylko zauważy to patrol policyjny - mówi inżynier Tomasz Wawrzonek. -  W lutym w Oliwie zamontujemy kamerę monitoringu ulicznego. Jej głównym celem będzie analiza ruchu drogowego, ale w przypadku ujawniania wykroczeń, czyli przejazdu dużych pojazdów ciężarowych, będziemy wysyłać informację o tym do policji.


Utrudnienia miną, korzyści zostaną

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przypomina, że prowadzenie prac na placach budowy nakłada na inwestorów dodatkowe zobowiązania, które w dłuższej perspektywie są korzystne dla mieszkańców i funkcjonowania dzielnicy.

I tak: na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych z firmami prowadzącymi inwestycje (np. budowa budynków mieszkalnych, biurowców) w Oliwie na koszt inwestorów wybudowane zostaną nowe ulice, w tym tzw. ul. Nowa Opacka, tzw. ul. Nowa Górskiego oraz tzw. ul. Nowa Sudecka, przebudowana zostanie ul. Opacka, skrzyżowanie ul. Opackiej z ul. Czyżewskiego, ul. Czyżewskiego, a także al. Grunwaldzka w rejonie skrzyżowania z ul. Opacką. Inwestycje te znacznie przyczynią się do usprawnienia obsługi komunikacyjnej dzielnicy i poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Ci sami inwestorzy mają też obowiązek ochrony istniejących już dróg. Podpisano z nimi stosowne umowy, na podstawie których firmy te muszą na swój koszt przywrócić do stanu sprzed budowy nawierzchnie tych ulic, po których poruszały się pojazdy, z których korzystano w ramach prac budowlanych.  

- Taka umowa na ochronę drogi poprzedzona jest uzgodnieniem sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy, a następnie inwentaryzacją stanu technicznego drogi dojazdowej do budowy - tłumaczy Tomasz Wawrzonek. - Robimy dokumentację zdjęciową ulic przed rozpoczęciem budowy i na tej podstawie egzekwujemy przywrócenie do stanu, jaki jest na zdjęciach.  

Umowa na ochronę drogi obejmuje zarówno ochronę sanitarną jak i techniczną, tj. bieżącego utrzymania stanu nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem, w szczególności w obrębie zjazdu na teren inwestycji. Zakończenie inwestycji wiąże się także z inwentaryzacją obszaru trasy przejazdu. Strony dokonują oceny stanu technicznego i ustalają zakres obowiązków oraz termin odtworzenia uszkodzonych elementów. Wykonawca daje gwarancję jakości wykonania prac naprawczych.