Gdańsk solidarnie dla ofiar wojny

Kampania wspierająca działania organizacji niosących pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku wojen i prześladowań, przede wszystkim uchodźcom

FOT. POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Fundacja Ocalenie
Polska Akcja Humanitarna

KAMPANIA - GEST SOLIDARNOŚCI

Gdańsk jako symbol wolności i solidarności, miasto ludzi otwartych, ceniących różnorodność pragnie zaangażować się wymiernie w bezpośrednią pomoc. Pamięć czasów II wojny światowej jest w Gdańsku ciągle żywa i niezwykle bolesna.

Zaprosiliśmy do projektu organizacje, które od wielu lat pomagają ofiarom wojny i uchodźcom zap>Gdańsk jako symbol wolności i solidarności, miasto ludzi otwartych, ceniących różnorodność pragnie zaangażować się wymiernie w bezpośrednią pomoc. Pamięć czasów II wojny światowej jest w Gdańsku ciągle żywa i niezwykle bolesna.

Zaprosiliśmy do projektu organizacje, które od wielu lat pomagają ofiarom wojny i uchodźcom zarówno w Polsce jak i za granicą: Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Ocalenie i Centrum Wspierania Imigrantek i Imigrantów. Chcemy zachęcać do wsparcia finansowego i rzeczowego działań organizacji humanitarnych i pozarządowych wspierających ofiary działań wojennych, a także przybliżyć tematykę mieszkańcom Gdańska.

Kampanię zainauguruje konferencja, która odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 roku w Muzeum II Wojny Światowej. Będzie to okazja do dyskusji i debaty nt. sytuacji ofiar wojen i prześladowań, w tym uchodźców nie tylko dzisiaj, a także w przeszłości.

Radni Gdańska podjęli 23 lutego 2017 roku podjęli Apel ws. solidarności z ofiarami wojen i prześladowań.

INAGURACJA KAMPANII 

KTO JEST UCHODŹCĄ?

Osoba, która z powodu uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej przebywa poza terytorium swojego państwa i z powodu tych obaw nie chce lub nie może korzystać z ochrony tego państwa (definicja z Konwencji Genewskiej o statusie uchodźców).


Uchodźcy są chronieni na podstawie prawa międzynarodowego. Postanowienia Konwencji z 1951 r. pozostają główną międzynarodową normą, stanowiącą podstawę oceny wszelkich środków ochrony i sposobów traktowania uchodźców. Jej najważniejsze postanowienie – zasada niewydalania i niezawracania, zawarta w art. 33, stanowi fundament. Zgodnie z tą zasadą, uchodźców nie wolno wydalać ani zawracać do miejsc, w których ich życie lub wolność byłyby zagrożone. Państwa ponoszą podstawową odpowiedzialność za taką ochronę.

UCHODŹCY NA ŚWIECIE

W 2015 roku na całym świecie było 21,3 miliona uchodźców. Najwięcej z Syrii, Afganistanu i Somalii. Tylko 6% wszystkich uchodźców znajduje schronienie w Europie a 39% na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce.

Prześladowania, konflikt i bieda zmusiły ponad milion ludzi w 2015 roku do ucieczki do Europy. Wielu z nich przybyło szukając bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin, ryzykując życie i stawiając czoła niebezpiecznej podróży. Połowa z nich, która przebyła Morze Śródziemne w 2015 roku to Syryjczycy uciekający przed wojną w kraju.

UCHODŹCY W POLSCE

W 2016 roku ponad 12 tysięcy osób starało się o status uchodźcy w Polsce.

2%


 

W Polsce rocznie tylko 2 proc. wniosków o status uchodźcy zostaje rozpatrzonych pozytywnie.

• od początku lat 90. Polska przyznała status uchodźcy ponad 4 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich to obywatele Rosji;
• pierwsza połowa 2016 r. – 44 osoby uzyskały status uchodźcy w Polsce;

W sumie w całym roku 390 osób spełniło warunki otrzymania jednej z form ochrony - uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub pobytu tolerowanego, Ponadto 177 osób otrzymało zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.


W 2016 roku ochronę otrzymało:

33%

129 obywateli Rosji

25%

97 obywateli Ukrainy

11%

43 cudzoziemców z syryjskim paszportem

4%

18 cudzoziemców z irackim paszportem

27%

pozostali

UCHODŹCY W GDAŃSKU

Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce przyjął w czerwcu 2016 roku lokalną politykę w zakresie migracji i integracji, tj. Model Integracji Imigrantów, w którym część zadań dotyczy integracji uchodźców.


W Gdańsku żyje ponad 20 tys. imigrantów, w tym kilkadziesiąt rodzin uchodźczych

W 2017 roku jest to około 200 osób starających się o status uchodźcy lub posiadających niniejszy status, pochodzących głównie z Rosji (Czeczenia), Ukrainy, Tadżykistanu, Gruzji, Armenii ale także z Syrii czy Iraku.


Wspólnie z organizacjami i instytucjami podjęliśmy działania służące integracji cudzoziemców w tym uchodźców, m.in. kursy języka polskiego, kursy orientacji kulturowej, doradztwo prawne, wsparcie zawodowe, powołanie Rady Imigrantów i Imigrantek, wsparcie Domu Międzykulturowego (obecnie 6 rodzin; tworzony przez uchodźców).


Konsekwentnie od wielu lat sprowadzamy do Gdańska rodziny repatriantów i wspieramy w integracji, aktualnie to już ponad 50 rodzin. Przyjęliśmy także rodziny z Ukrainy z terenów objętych działaniami wojennymi (większość z nich została przyjęta z Ośrodka Caritas w Rybakach we współpracy z MSWiA). Wszystkie rodziny świetnie się zaadoptowały i zintegrowały, dzieci uczą się w gdańskich szkołach a rodzice odnaleźli się na rynku pracy. Działania miasta Gdańsk w zakresie migracji i integracji w grudniu 2016 zostały uhonorowane nagrodą Złotych Wachlarzy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).


JAK POMAGAĆ?


"Syria jest największym kryzysem humanitarnym i uchodźczym naszych czasów, a także przyczyną cierpień milionów ludzi, którzy powinni uzyskać wsparcie na całym świecie."

Filippo Grandi, UNHCR High Commissioner

POMOC W GDAŃSKU

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku prowadzi działania w naszym mieście. Koncentruje swoje działania na rzecz integracji uchodźców oraz przeciwdziałania dyskryminacji przez organizację kursów języka polskiego, udzielanie porad prawnych i zawodowych oraz wsparcie w sprawach administracyjnych i mieszkaniowych. Możesz wspomóc te działania, wpłacając darowiznę na konto
44 2490 0005 0000 4600 4162 5341
Jeśli wpłacisz 30 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na pomoc medyczną lub rzeczową; wpłacając 50 zł, finansujesz pomoc prawną; za 90 zł fundujesz 3-miesięczny kurs języka polskiego.

POMOC OGÓLNOPOLSKA

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku. Co roku z jej bezpłatnej i profesjonalnej pomocy korzysta około trzech tysięcy migrantów i migrantek. Fundacja wspiera integrację poprzez naukę języka polskiego, porady prawne, psychologiczne, prowadzi warsztaty i organizuje wydarzenia. Uzupełnieniem pomocy jest innowacyjny program „Witaj w domu”, który jest odpowiedzią na problem bezdomności uchodźców i uchodźczyń w Polsce. Możesz wesprzeć te działania, wpłacając darowiznę tytułem „Witaj” na konto
11 1750 0009 0000 0000 2156 6004
lub online na stronie Fundacji Ocalenie.

POMOC W SYRII

Polska Akcja Humanitarna działa bezpośrednio w ogarniętym wojną kraju. Pracownicy misji PAH w Syrii dostarczają wodę pitną, paczki żywnościowe, środki higieniczne i środki czystości, namioty oraz leki, remontują systemy wodne, łazienki i toalety w szkołach, a ponadto pomagają w wielu innych aspektach codziennego życia. Możesz wspomóc PAH, wpłacając darowiznę na konto
91 1060 0076 0000 3310 0015 4960,
dopisek „Syria” lub online na stronie PAH – jako cel wybierz „SOS Syria”

BĄDŹ BLIŻEJ 

KONTAKT

PIT_kontakt
  • Should be Empty: