PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zbigniew Gruca (1933-2022)

Zbigniew Gruca (1933-2022)
Prof. dr hab. Zbigniew Gruca zmarł 6 kwietnia. Był specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, endokrynologii i gastroenterologii, wieloletnim kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Wprowadził nowoczesne metody leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endokrynologicznej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zbigniew Gruca (1933-2022)
Zbigniew Gruca (1933-2022)
archiwum prof. Stanisława Hacia / GUMed

Prof. dr hab. Zbigniew Gruca urodził się w 1933 roku. W latach 1959-1961 pracował jako lekarz okrętowy na ORP „Wicher”, a w latach 1957-1975 jako asytent i starszy asystent w II Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1977 roku został profesorem II Katedry Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, Od 1997 kierował Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Był założycielem (1989 r.) i wieloletnim prezesem, a od 2010 roku członkiem honorowym Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich. Był także założycielem, i prezesem, powstałej w 2003 roku, Pomorskiej Fundacji Rozwoju Chirurgii, i wieloletnim prezesem Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Będąc na emeryturze został członkiem Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Do jego zasług zaliczyć można wprowadzenie szeregu nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endokrynologicznej, i wdrożenie nowoczesnych metod nauczania w chirurgii.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1980 r.), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001 r.) oraz Złotym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.).

Więcej o prof. dr hab. n. med. Zbigniewie Grucy oraz pożegnanie współpracowników 

 

oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl