PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Władysław Dobrowolski (1927-2022)

Władysław Dobrowolski (1927-2022)
Miał zaledwie 12 lat, gdy wybuchła II wojna światowa. Został zaprzysiężony na żołnierza ZWZ/AK w roku 1942. W PRL działał w demokratycznej opozycji: był uczestnikiem Sierpnia, w stanie wojennym - działaczem podziemnej “Solidarności”. Władysław Dobrowolski zmarł 21 czerwca, w wieku 95 lat.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Władysław Dobrowolski (1927-2022)
Władysław Dobrowolski (1927-2022)
fot. www.gdansk.pl

Władysław Dobrowolski pochodził z patriotycznej rodziny o tradycjach powstańczych: pradziadek walczył w powstaniu listopadowym, dziadek - w styczniowym. Żołnierzem ZWZ/AK był w latach 1942-1945 (Okręg Radomsko-Kielecki). Podlegał legendarnemu Augustowi Emilowi Fieldorfowi, ps. „Nil”. 

Na Pomorzu Władysław Dobrowolski zamieszkał w 1947 roku. Był absolwentem Wyższej Szkoły Handlu Morskiego (1950) i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1965). Pracował w branży połowowej i okrętowej. Jeszcze przed wybuchem Sierpnia współorganizował środowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku (1979-1980).

Działaczem „Solidarności” był od sierpnia 1980 roku, jako członek Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim „S” Gdańsk, zastępca kierownika Wszechnicy Związkowej „S”.

W stanie wojennym działał w podziemnej „Solidarności”. Współorganizował spotkania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, był współpracownikiem podziemnego „Biuletynu” Tymczasowej Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej i członkiem redakcji „Informatora” Tymczasowej Komisji Zakładowej Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Działacz organizacji kombatanckich: Porozumienia Niepodległościowych Związków Kombatanckich oraz Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Biogram Władysława Dobrowolskiego na podstawie komunikatu IPN

 

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl