PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wiesław Makarewicz (1935-2021)

Wiesław Makarewicz (1935-2021)
Prof. Wiesław Makarewicz zmarł 20 grudnia 2021 r. Był rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1999-2005. Profesor był współtwórcą i pierwszym dziekanem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Do Gdańska przybył z rodzicami w 1945 roku z Wilna.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wiesław Makarewicz (1935-2021)
Wiesław Makarewicz (1935-2021)
fot. GUMed

Profesor Wiesław Antoni Makarewicz urodził się 13 czerwca 1935 r. w Wilnie w rodzinie mocno zakorzenionej w tradycji Kresów Wschodnich. Jego matką była Katarzyna Makarewicz z domu Witukiewicz, ojcem Jan Makarewicz – lekarz epidemiolog. Do Gdańska repatriował się wraz z rodziną we wrześniu 1945 r. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1953 r., po edukacji w I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

W 1960 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku, uzyskując dyplom lekarza. Przez całe życie związany był z macierzystą uczelnią. Jeszcze w okresie studiów podjął pracę w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AMG pod kierunkiem prof. Włodzimierza Mozołowskiego, którego uważał za swojego mistrza.

Doktorat z zakresu biochemii obronił w 1964 r., a habilitował się w 1975 r. pod kierunkiem prof. Mariusza Żydowo. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1995 r., pracując w Katedrze i Zakładzie Biochemii AMG. 

Więcej o prof. Wiesławie Makarewiczu - byłym rektorze GUM-ed, filantropie i społeczniku

Funkcję rektora AMG w latach 1999-2005. W drugiej kadencji przewodniczył także Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego i walnie przyczynił się do powstania Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Wieloletni członek Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Za jego kadencji w budynku zaprojektowanym i sfinansowanym przez fundację Jolanty Kwaśniewskiej otwarto Klinikę Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii; uruchomiono Trójmiejską Akademicką Zwierzętarnię Doświadczalną; wybudowano Zakład Medycyny Sądowej i rozpoczęto remont budynku tzw. Starej Anatomii. Szpitale kliniczne przeszły w tym czasie restrukturyzację, a do Uczelni włączono Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Podczas kadencji rektorskiej prof. Makarewicza uruchomiono m.in. całodobowe centrum zawałowe, Kliniczny Oddział Ratunkowy.

Ostatnie pożegnanie prof. Wiesława Makarewicza, byłego rektora GUMed

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl