PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stefan Angielski (1929-2022)

Stefan Angielski (1929-2022)
W wieku 93 lat zmarł wybitny gdański naukowiec prof. Stefan Zygmunt Angielski. W swoim bogatym i aktywnym naukowym życiu był m.in. rektorem GUMed, twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Biochemii Klinicznej, współtworzył Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Aktywnie działał też w gdańskim środowisku Sybiraków.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Stefan Angielski (1929-2022)
Stefan Angielski (1929-2022)
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Profesor Stefan Zygmunt Angielski urodził się 6 stycznia 1929 r. w Lubomlu w rodzinie policjanta Juliana Angielskiego zamordowanego w 1940 r. przez NKWD. Od 1940 r. przebywał na zesłaniu na Syberii, skąd powrócił do Polski w 1946 r. Egzamin dojrzałości zdał w 1949 r. w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Kielcach, by w tym samym roku podjąć studia na ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Dyplom lekarza uzyskał w 1954 r., a jeszcze w okresie studiów, w 1952 r., rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AMG kierowanym przez prof. Włodzimierza Mozołowskiego. Swój doktorat z zakresu nauk medycznych obronił w 1958 r., habilitował się w 1963 r. W 1973 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r. stanowisko profesora zwyczajnego.

Był rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1990-1993, a wcześniej prorektorem ds. nauki oraz dyrektorem Instytutu Patologii w latach 1970-1975. Współtworzył Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Był twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Biochemii Klinicznej oraz inicjatorem włączenia diagnostyki laboratoryjnej do programu nauczania na kierunku lekarskim.

Prof. Angielski zapamiętany został jako wybitny specjalista w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek.

Był członkiem-założycielem Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Gdańsku i jego prezes w latach 1992-2002. Przez wiele lat bardzo aktywnie uczestniczył w życiu środowiska Sybiraków w Gdańsku.

Profesor był laureatem wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, uhonorowany został m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969 r.), medalem Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1970 r.), medalem Zasłużonemu Ziemi Gdańskiej (1973 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974 r.), Medalem Zasłużonego AMG (1978 r.), Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (1990 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008 r.), medalem Gloria Medicinae Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (2008 r.).

Więcej o prof. Stefanie Zygmuncie Angielskim, wybitnym naukowcu i nauczycielu akademickim

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl