PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Regina Pawłowska (1935-2021)

Regina Pawłowska (1935-2021)
W dniu 19 kwietnia zmarła Regina Pawłowska, uczona, filolog, językoznawca, profesor nauk humanistycznych, związana z Uniwersytetem Gdańskim od początku istnienia uczelni. W 1999 roku została uhonorowana Medalem Księcia Mściwoja II za zasługi dla Gdańska, dla jego historii i współczesnego szkolnictwa.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Regina Pawłowska (1935-2021)
Regina Pawłowska (1935-2021)
fot. ug.edu.pl

 

Regina Pawłowska urodziła się 22 września 1935 roku w Mohylewie nad Dnieprem, na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Pochodziła, co wielokrotnie podkreślała, z wielonarodowej i wielowyznaniowej rodziny, gdzie wyrastała we wzajemnym poszanowaniu katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu. W 1945 roku jako repatriantka z Wilna przyjechała z rodziną do Gdańska. Tutaj w 1957 roku ukończyła polonistykę w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej i zaraz po studiach rozpoczęła pracę w Katedrze Języka Polskiego, a następnie w Katedrze Metodyki Nauczania Języka Polskiego.

W 2007 roku obchodziła pięćdziesięciolecie pracy badawczej, co czyniło Ją najdłużej pracującym profesorem na gdańskiej polonistyce. Choć od studentów wymagała wiele, była znakomitym dydaktykiem, znawcą problemów edukacyjnych, mistrzem dla kolejnych pokoleń nauczycieli.

Pozostawiła po sobie zarówno liczne prace naukowe, jak i wspomnienia, w których – jako świadek historii – opisywała koleje życia swojej rodziny. Była autorką książek: Z dziejów języka polskiego w Gdańsku. Stan wiedzy o polszczyźnie XVII wieku (1970; pod nazwiskiem Regina Jefimow), Fonetyka języka polskiego nauczanego w Gdańsku w XVII wieku (1979), Lingwistyczna teoria nauki czytania (1992), Metodyka ćwiczeń w czytaniu (2002) i O porozumieniu językowym w nauce i szkole (2005), Na drogach życia (2014).

W 1999 roku została uhonorowana Medalem Księcia Mściwoja II za zasługi dla Gdańska, dla jego historii i współczesnego szkolnictwa, a w roku 2012 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za oddanie dla sprawy przemian demokratycznych w kraju oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej. Zawsze oddana ludziom, wierna swoim zasadom, stojąca na straży godności człowieka, niemal do śmierci pragnęła przekazywać wiedzę i kształtować postawy moralne i etyczne.

Regina Pawłowska zmarła 19 kwietnia 2021 roku.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl