PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Piotr Lass (1958-2021)

Piotr Lass (1958-2021)
Prof. Piotr Lass był wybitnym specjalistą w dziedzinie medycyny nuklearnej. Stworzył Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMedu i pełnił funkcję jego dziekana. Zmarł 22 października.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Czarno białe zdjęcie: Mężczyzna w średnim wieku w uczelnianym stroju stoi przed pulpitem i przemawia. Za nim flagi i logo uczelni
Piotr Lass (1958-2021)
fot. FB GUMed

 

Piotr Lass urodził się 28 grudnia 1958 roku w Gdańsku. Był absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego. W 1983 ukończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Gdańsku. W roku 1990 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. "Zmiany reaktywności beta-adrenergicznej przepływu mózgowego w cukrzycy streptozotocynowej u szczurów". Habilitował się w roku 1999 w oparciu o rozprawę "Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu jako metoda oceny zmian mózgowego przepływu krwi w wybranych układowych chorobach tkanki łącznej".

W roku 2004 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od roku 1983 związany zawodowo z Akademia Medyczną w Gdańsku (AMG), przekształconą w roku 2009 w Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed.). W swojej pracy naukowej specjalizował się w badaniach radioizotopowych ośrodkowego układu nerwowego. Staże naukowe i zawodowe odbywał m.in. w Danii, Katarze, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Był on pierwszym dziekanem i założycielem Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełnił też tam funkcję prodziekana ds. nauki i rozwoju kadr w kadencji 2020-2024, a w latach 2002-2006 był prodziekan Wydziału Lekarskiego.

Od 1995 r. kierował Zakładem Medycyny Nuklearnej. Z macierzystą uczelnią związany nieprzerwanie od 1983 r. W 2019 r. został członkiem pierwszej kadencji Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu.

Był powszechnie ceniony jako wybitny specjalista z zakresu medycyny nuklearnej, specjalizujący się w badaniach radioizotopowych ośrodkowego układu nerwowego, ceniony nauczyciel akademicki.

Należał do licznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (w latach 2002-2006 przewodniczący Zarządu PTMN), Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, British Society of Nuclear Medicine, Society of Nuclear Medicine, Komisji Neuroradiologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.

Za swoje zasługi został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2011), wyróżniony medalem Zasłużonemu AMG i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Piotr Lass zmarł 22 października 2021 roku.

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl