PORTAL MIASTA GDAŃSKA

o. Maciej Zięba (1954-2020)

o. Maciej Zięba (1954-2020)
Dominikanin o. Maciej Zięba, teolog, filozof i publicysta, działacz katolicki i solidarnościowy, prowincjał zakonu polskich dominikanów w latach 1998 do 2006, zarządzał Europejskim Centrum Solidarności od 2007 do 2010 roku. Duchowny zmarł po wielu miesiącach walki z chorobą nowotworową 31 grudnia. Miał 66 lat.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Czarno-białe zdjęcie: twarz mężczyzny w koloratce
o. Maciej Zięba (1954-2020)
fot. Mateusz Ochocki / KFP

 

Maciej Zięba urodził się we Wrocławiu, 1954 roku. W latach 1973-78 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie pracował naukowo w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT). Był stypendystą Uniwersytetu w Eichstätt, Catholic University of America (Waszyngton) oraz American Enterprise Institute w Waszyngtonie.

Jak przypominają na swojej stronie dominikanie z Wrocławia, Maciej Zięba związany był od 1973 r. z kręgami opozycji demokratycznej - w roku 1976 organizował zbiórkę pieniędzy na rzecz represjonowanych w Radomiu i w Ursusie robotników. Był członkiem zarządu, a później wiceprezesem wrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W sierpniu 1980 został ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". Był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym "Solidarności Dolnośląskiej", a potem dziennikarzem "Tygodnika Solidarność" w Warszawie.

W sierpniu 1981 wstąpił do Zakonu Dominikanów, w którym w 1986 r. złożył śluby wieczyste, a w 1987 otrzymał święcenia kapłańskie.

Autor wielu publikacji książkowych oraz artykułów w prasie krajowej. Jego prace tłumaczone były w USA, Anglii, Niemczech, Czechach i na Ukrainie.

W latach 2007-2010 piastował stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

o. Maciej Zięba zmarł po wielu miesiącach walki z chorobą nowotworową 31 grudnia 2020 roku w wieku 66 lat.

Więcej o duchownym

 

Autorytet, liberalny umysł, intelektualista dużego formatu - gdańskie komentarze po śmierci o. Macieja Zięby

 

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl