PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Maria Niemunis (1937-2022)

Maria Niemunis (1937-2022)
Maria Niemunis była wieloletnią kierownik biura Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Gdańsku, była uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i medalem Pro Memoria. Zmarła w wieku niespełna 85 lat.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Maria Niemunis (1937-2022)
Maria Niemunis (1937-2022)
fot. UMG

Maria Niemunis urodziła się 8 grudnia 1937 roku. Przez lata pełniła nie tylko funkcję kierownika biura, ale także sekretarza Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Gdańsku oraz Głównej Komisji Rewizyjnej w Warszawie.

- Zawsze pogodna, życzliwa, pomocna wszystkim, a jednocześnie sumienna, kompetentna i oddana pracy związkowej, z którą związana była niemalże do ostatnich dni życia - wspominał zmarłą prezes Zarządu Okręgowego  Związku Inwalidów Wojennych RP w Gdańsku Stanisław Skrzypski, płk w stanie spoczynku. 

Swoją wiedzę o historii i działalności Związku Inwalidów Wojennych RP i przekazywała kolejnym pokoleniom. Jest współautorką monografii Okręgu Gdańskiego 1919-2009 oraz uczestniczyła w pracach nad kolejnymi tomami historii Związku Inwalidów Wojennych RP.

Za swoją działalność uhonorowana została odznaczeniem państwowym: Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami związkowymi, w tym Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP, Medalem 90-lecia ZIW RP oraz Krzyżem 100 Lat ZIW RP.. Otrzymała też medale Pro Memoria, przyznawany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Maria Niemunis zmarła 8 września 2022 roku. Miała niespełna 85 lat. 

ZOBACZ zdjęcia z uroczystości pogrzebowych Marii Niemunis

 

oprac. RPwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl