PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Krystyna Szałaśna

Krystyna Szałaśna
Pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Gdańsku, Nadbałtyckim Centrum Kultury, w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Była wybitną znawczynią twórczości ludowej Pomorza Gdańskiego. 15 czerwca 2021 roku w wieku 82 lat zmarła Krystyna Szałaśna.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Krystyna Szałaśna
Krystyna Szałaśna
fot. PTL o/Gdańsk

 

Krystyna Szałaśna była zaangażowanym, pełnym pasji etnografem. Od początku swojej kariery zawodowej związanym z Pomorzem Gdańskim, gdzie jako młoda asystentka w 1962 roku, po skończonych studiach na UAM w Poznaniu, rozpoczęła pracę w Oddziale Etnografii MNG. Wraz z dr Longinem Malickim, który został powołany do stworzenia Oddziału Etnografii przy ówczesnym Muzeum Pomorskim tworzyli zręby kolekcji etnograficznej.

Angażowała się także w działania popularyzujące region w ramach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w powołanym Oddziale Gdańskim. W latach 1973-78 objęła stanowisko kierownika Oddziału Etnografii. Późniejsza Jej działalność związana była z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Gdańsku, gdzie zajmowała się promowaniem twórczości ludowej. Prowadziła ożywioną współpracę ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, a także z Cepelią. Artystów ludowych otaczała szczególną, niemal matczyną opieką interesując się nie tylko ich rozwojem artystycznym, ale także pomagając w kłopotach, wspierając i uczestnicząc w ich życiu osobistym.

W latach 1993-2004 ponownie pracowała w Oddziale Etnografii MNG. Była organizatorem i współorganizatorem wielu konkursów, przeglądów i wystaw związanych ze sztuką ludową Pomorza. Często była zapraszana do gremiów jurorskich i eksperckich. W jej dorobku znajdują się artykuły, referaty, publikacje poświęcone tej tematyce.

Krystyna Szałaśna zmarła 15 czerwca 2021 roku w wieku 82 lat. 

za Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, oddział w Gdańsku

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl