PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Krystyna Gozdawa-Nocoń (1949-2021)

Krystyna Gozdawa-Nocoń (1949-2021)
W dniu 18 grudnia, zmarła Krystyna Barbara Gozdawa-Nocoń - polityk, inżynier, urzędniczka państwowa. W latach 1979-1992 pełnomocnik ministra pracy, płacy i polityki socjalnej ds. zatrudniania absolwentów szkół wyższych, w latach 2003-2006 wicewojewoda pomorski. Miała 72 lata.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Krystyna Gozdawa-Nocoń (1949-2021)
Krystyna Gozdawa-Nocoń (1949-2021)
fot. FB Monika Gozdawa-Nocoń

Krystyna Gozdawa-Nocoń urodziła się 6 marca 1949 w Gdańsku. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące, a potem studia z inżynierii i organizacji przemysłu na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej. Długoletni pracownik tej uczelni: od 1974 jako asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Organizacji Produkcji, od 1976 jako wicedyrektor do spraw administracyjnych w Instytucie Technologii Budowy Maszyn, w latach 1993-2002 była dyrektorem administracyjnym Wydziału Architektury. Od 2009 roku była na emeryturze. 

W latach 1979-1992 pozostawała pełnomocnikiem ministra pracy, płacy i polityki socjalnej ds. zatrudniania absolwentów szkół wyższych. 

Działała w Unii Pracy, została przewodniczącą rady powiatowej partii w Gdańsku. Od 14 kwietnia 2003 zajmowała stanowisko wicewojewody pomorskiego. W lipcu 2004 utraciła rekomendację swojej partii, a w październiku została z niej usunięta. Mimo to funkcję wicewojewody pomorskiego pełniła do początku 2006 roku. 

Kandydowała do Senatu (w 2005 roku z poparciem SLD), do Rady Miasta Gdańska (w 2006 z ramienia Lewicy i Demokratów), do sejmiku pomorskiego (w 2010 z listy SLD), do Sejmu (w 2015 z ramienia Nowoczesnej).

W 1996 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Krystyna Gozdawa-Nocoń zmarła w sobotę, 18 grudnia 2021 roku. Miała 72 lata.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl