PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jerzy Kiedrowski (1934-2021)

Jerzy Kiedrowski (1934-2021)
Jerzy Kiedrowski był dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku w latach 1972-1975. Piastując w pomorskich instytucjach kultury i wydziałach kultury urzędów znaczące funkcje, łączył je z pasją z działalnością społeczną na rzecz regionu pomorskiego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jerzy Kiedrowski (1934-2021)
Jerzy Kiedrowski (1934-2021)
mat. WiMBP w Gdańsku

 

Urodzony w 1934 r., Jerzy Kiedrowski był synem Władysława Kiedrowskiego, gdyńskiego sędziego, zamordowanego przez Niemców jesienią 1939 r. w Lasach Piaśnickich. 

Sprawy regionu były mu zawsze bardzo bliskie. Aktywnie działał w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, którego w latach 70. był prezesem. Jako dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (1976–1985), dzisiejszego Nadbałtyckiego Centrum Kultury, organizował - we współpracy z etnografami pracującymi w Muzeum Narodowym w Gdańsku - konkursy na sztukę ludową Pomorza, które znacząco integrowały środowisko pomorskich twórców ludowych.

Jego pracę bardzo doceniali również pracownicy instytucji, którzy nie wahali się stanąć w obronie swojego dyrektora, gdy w 1984 r. wojewoda gdański, w stopniu generała brygady, Mieczysław Cygan chciał pozbawić go funkcji. Wobec takiej postawy, kilkudziesięcioosobowy zespół ośrodka (bez dwóch osób) zredagował i podpisał list protestacyjny do wojewody.  

Piastował również z sukcesem stanowisko dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (1990–2001) w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. W tym czasie co roku organizował sympozja Polonii kaszubsko-pomorskiej, podczas których uczestnicy odkrywali pomorskie korzenie.

Jednak za swoje największe osiągnięcie Jerzy Kiedrowski uważał doprowadzenie do utworzenia w Wejherowie w 1968 r. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 

Jerzy Kiedrowski zmarł 14 czerwca 2021 roku w wieku 86 lat.

 

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl