PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jan Data (1940-2020)

Jan Data (1940-2020)
W dniu 16 lipca zmarł prof. Jan Data naukowiec, który przez wiele lat pracował na Uniwersytecie Gdańskim. Był wybitnym znawcą literatury czasu pozytywizmu. Wychował wiele pokoleń studentów. Miał 80 lat.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jan Data
Jan Data
fot. Materiały UG

 

Profesor Jan Data urodził się 5 kwietnia 1940 Łęgowie (powiat wągrowiecki). W 1961 roku ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Witkowie jako agrotechnik, a następnie w latach 1961–1966 studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku. Swoją pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Marii Janion. Po studiach pracował jako nauczyciel. W 1972 roku doktoryzował się w WSP w Gdańsku, a od 1974 roku pracował w Instytucie Filologii Polskiej. W roku 1984 uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Pracował na UG na stanowisku docenta, od 1991 na stanowisku profesora UG. W latach 1984–1987 był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UG, 1987–1990 prodziekanem Wydziału Humanistycznego UG, 1990–1996 (przez dwie kadencje) dziekanem tegoż wydziału, 1990–1999 członkiem Senatu UG. W latach 2001–2007 był kierownikiem Zakładu Historii Literatury XIX wieku.

Prof. Jan data został odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jan Data zmarł 16 lipca.
 

Więcej o Janie Dacie

 

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl