PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Antoni Hlavaty (1920-2020)

Antoni Hlavaty (1920-2020)
- Znakomity lekarz, wspaniały naukowiec, człowiek obdarzony wszechstronnymi zainteresowaniami, pasjonat gór, dobry człowiek - pisali o zmarłym 21 listopada prof. Antonim Hlavatym jego współpracownicy. Wybitny lekarz, wieloletni kierownik Kliniki Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku (GUMed) odszedł w wieku 100 lat.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Czarno-białe zdjęcie: popiersie starszego mężczyzny w garniturze
Prof. Antoni Hlavaty (1920-2020)
fot. archiwum prywatne

 

Antoni Hlavaty urodził się w 1920 roku w Kołomyi w dawnym województwie stanisławowskim. Studia medyczne rozpoczął w 1943 roku we Lwowie, a ukończył je sześć lat później na Uniwersytecie Poznańskim. Pracę rozpoczął 1 lipca 1949 roku w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Doktorat uzyskał w 1960 roku, a habilitację w 1964 roku. W latach 1967-1990 pełnił funkcję kierownika Kliniki Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

W latach 1954-1958 był sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a w latach 1978-1982 wiceprezesem Towarzystwa. Był również prezesem Oddziału Gdańskiego PTOiTr w latach 1967-1979. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”.

Był także jednym z założycieli Sekcji Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, w latach 1966-1975 pełnił funkcję wiceprezesa tejże Sekcji. Członek Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki.

Pasją prof. Antoniego Hlavatego były góry - współzakładał Klub Wysokogórski Trójmiasto, któremu prezesował w latach 1959-1969, i którego był członkiem honorowym. Odbywał niezliczone, letnie i zimowe wędrówki po Tatrach.

11 maja 2019 roku z okazji 99. rocznicy urodzin profesora Antoniego Hlavatego odbyło się Uroczyste Zebranie członków Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, połączone z nadaniem imienia Jubilata sali wykładowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. 

Antoni Hlavaty zmarł 21 listopada 2020 roku. 

Więcej o profesorze

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl