PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Andrzej Bądkowski (1946-2020)

Andrzej Bądkowski (1946-2020)
W wieku 74 lat odszedł Andrzej Bądkowski, społecznik, zaangażowany obywatelsko, radny pierwszej kadencji Rady Miasta Gdańska, bratanek Lecha Bądkowskiego. Był autorem ponad 200 artykułów, w tym wielu publikacji specjalistycznych i opracowań dotyczących substancji niebezpiecznych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Andrzej Bądkowski
Andrzej Bądkowski
fot. Archiwum rodzinne

 

Andrzej Bądkowski urodził się w 1946 r. w Toruniu. Jego ojciec Tadeusz był zastępcą starosty morskiego w Wejherowie i sędzią. Matka Anna pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Był bratankiem Lecha Bądkowskiego, cichociemnego w czasach wojny, a w latach 70. animatora działań podziemnych oraz sygnatariusza porozumień sierpniowych w roku 1980.

Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku i Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Studia ukończył w 1969 r., a w latach 1994-1995 r. był stypendystą Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Po powrocie do Polski założył Towarzystwo Gdańsk-Niderlandy.

Po studiach pracował w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, gdzie zajmował się tematyką materiałów niebezpiecznych na statkach - najpierw w zespole Fizyki i Chemii, a następnie w Centrum Doskonalenia Kadr Oficerskich Floty Handlowej.

W 1973 roku rozpoczął pracę w Instytucie Morskim w Gdańsku, później zatrudniony był w Instytucie Kształtowania Środowiska w Gdańsku. Pełnił funkcję głównego specjalisty w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku do 1985 r. W latach 1985–1989 związany był ze Spółdzielnią Pracy Sozotechnik. Od 1989 r. był prywatnym przedsiębiorcą. 

Był autorem ponad 200 artykułów, w tym wielu publikacji specjalistycznych i opracowań dotyczących substancji niebezpiecznych, m.in. „Zbioru kart charakterystyk” dla ponad kilku tysięcy różnego rodzaju substancji chemicznych. Z jego zbiorów danych od wielu lat systematycznie korzystają ośrodki informacji chemicznych w kraju.

Andrzej Bądkowski zmarł 27 lipca.

Więcej o Andrzeju Bądkowskim

Andrzej Bądkowski spoczął na Cmentarzu Łostowickim

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl