Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Raport z warsztatów poprzedzających spotkanie Prezydenta z mieszkańcami

A
A
Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2017 r.Data publikacji: 13 czerwca 2017 r.

18 maja  2017 r. w Zespole Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8 w ramach warsztatów spotkali się przedstawiciele Rady Dzielnicy Nowy Port oraz wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta.  Warsztaty mają na celu omówienie najważniejszych spraw, problemów
i określenia potrzeb danej dzielnicy, a także wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań.

W nowej formule spotkań z cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”, warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami gdańskich dzielnic.

Dzielnica ma charakter mieszkaniowo – portowy, z dominacją zabudowy wielorodzinnej i charakterystycznym tzw. „Falowcem” przy ul. Wyzwolenia oraz zabytkowymi kamienicami przy ulicach Władysława IV, Na Zaspę, Oliwska czy Strajku Dokerów.

Wiele emocji wśród mieszkańców budzi temat Szańca Zachodniego - terenu który można zagospodarować na cele rekreacyjno-turystyczne. Niestety jest to teren skażony po działającej tu bazie paliwowej. Konieczne jest jego dogłębne oczyszczenie z substancji trujących, dlatego obecnie sporządzana jest ekspertyza dla trzech metod remediacji, która do końca listopada określi możliwe sposoby skutecznego oczyszczenia ww. terenu.

Wskazano też potrzebę remontu części chodnika i wewnętrznej drogi Wyzwolenia od bud. nr 33. Uciążliwością jest też działający w pobliżu zakład usługowo-produkcyjny, którego siedziba znajduje się na dzierżawionym gruncie miejskim. Unosi się stamtąd bardzo nieprzyjemny zapach (szczególnie w czasie ciepłych miesięcy), sąsiedzi dodatkowo narzekają na hałas i duży nieporządek w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Obecnie trwają poszukiwania innego terenu dla ww. zakładu.

Radni Dzielnicy zwrócili uwagę, że wśród lokali komunalnych znajdujących się w Nowym Porcie, można spotkać wiele wyremontowanych, ale niezasiedlonych. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych remontuje lokale i przekazuje informacje o możliwości ich zasiedlenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który poszukuje przyszłych lokatorów. W Nowym Porcie znajdziemy też sporo budynków w złym stanie technicznym, które grożą zawaleniem. Na ich rozbiórkę  musi wyrazić zgodę Miejski Konserwator Zabytków.

Zdaniem mieszkańców dzielnica słabo jest skomunikowana z Oliwą, stąd wnioski o wydłużenie trasy tramwaju wielokrotnie były składane do Zarządu Transportu Miejskiego. Niestety, w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz, wydłużenie trasy okazuje się bezzasadne.

Sporą niedogodnością stał się wzmożony ruch tirów, których kierowcy nie stosują się do ograniczeń prędkości zwłaszcza w okolicach szkół – prośba o zainstalowanie progów zwalniających. Problem zostanie przeanalizowany przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Mieszkańcy zwracają uwagę na spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, w szczególności w sąsiedztwie boiska Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. Straż Miejska przeprowadzi kontrolę w tym zakresie.

        

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Nowy Port odbędzie się 21 czerwca 2017 r. od godz. 17.00 w Zespole Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.  

Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***