Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty dla mieszkańców Dzielnicy Młyniska

19 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Energatycznych odbyły się warsztaty, których celem było omówienie najważniejszych spraw dzielnicy, problemów i potrzeb, a także wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań.

A
A

W nowej formule spotkań w ramach cyklu "Twoj Dzielnica - Twój Gdańsk", warsztaty poprzedziły spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Młyniska.

W warsztatach wzięli udział przestawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego oraz jednostek miejskich - Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Zespołu Szkół Energetycznych i Straży Miejskiej oraz Radna Miasta Gdańska p. Emilia Lodzińska.

Młyniska to aktywna społecznie dzielnica głównie dzięki prężnie działającej Radzie Dzielnicy, która jest żywo zaangażowana w działania na rzecz lokalnej społeczności. Część mieszkalna dzielnict to w przeważającej części osoby starsze dla których m.in. funkcjonuje Dom Seniora przy ul. Marynarki Polskiej 134A. To seniorzy najczęściej zgłaszają potrzebę utworzenia połączenia tramwajowego ze szpitalem Akademi Medycznej. Problem ten był poruszany podczas spaceru Prezydenta po dzielnicy, na którym ustalono konieczność przeanalizowania technicznych możliwości uruchomienia takiej linii.

Mieszkańcy zgłosili potrzebę powiększenia parkingu znajdującego sięprzy Zespole Szkół Energetycznych w kierunku ul. Marynarki Polskiej - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku sprawdzi możliwości realizacji tego przedsięwzięcia. Postara się również dostosować do potrzeb częstotliwość odśnieżania zimą m.in. Skweru im. Arama Rybickiego oraz utrzymania zieleni latem. Dodatkowo zostanie przeanalizowana możliwość ustawienia koszy na śmieci w ciagu ul. Mikołaja Reja - od torów kolejowych do ul. Marynarki Polskiej.

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Młyniska
Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Młyniska
Angela Dubielska
Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***