Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spacer po dzielnicy Młyniska

W dniu w dniu 24 stycznia 2017 r. Pan Prezydent Adamowicz w towarzystwie urzędników, Radnych Miasta Gdańska i Radnych Dzielnicy Młyniska odbył spacer po dzielnicy.

A
A

Konsekwencją spaceru są następujące zobowiazania:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

  • Doświetlenie terenu dojścia do Stadionu Polonia od ul. Twardej (pomiędzy budynkami 2a i 3a);
  • Przeanalizować organizację ruchu w rejonie bud. przy ul. Marynarki Polskiej 138.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku / Zarząd Transportu Miejskiego:

  • Przeanalizować techniczne możliwości uruchomienia tramwaju kursującego do szpitala Uniwersytetu Medycznego przez Al. Zwycięstwa. 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku / Gdańskie Wody Sp. z o.o.:

  • Przeanalizować możliwość wykonania remontu ul. Chwaszczyńskiej i Okrąg wraz z ich odwodnieniem.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

  • Uporządkować teren znajdujący się pomiędzy ogrodzeniem Stadionu Polonia, a rurami elektrociepłowni (dojazd od ul. Twardej – pomiędzy budynkami 2a i 3a) ze śmieci i połamanych drzew.

Wydział Skarbu:

  • ul. M. Reja 36A - sprawdzić stan prawny nieruchomości.
  • Rejon ul. M. Reja i Marynarki Polskiej (teren pawilonów handlowych i skweru im. Arkadiusza „Arama” Rybickiego) – sprawdzić czy planowana jest sprzedaż lub dzierżawa ww. terenu.
  • ul. M. Reja - wystąpić o wpis do księgi wieczystej służebności przejazdu przez drogę należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno i prowadzącą do ZUS Orzecznictwo oraz Szkoły Podstawowej nr 69 – ul. M. Reja została zamknięta na wysokości budynku nr 24.

Wydział Urbanistyki i Architektury / Biuro Rozwoju Gdańska:

  • Rejon ul. M. Reja i Marynarki Polskiej (teren pawilonów handlowych i skweru im. Arkadiusza „Arama” Rybickiego) – jaki jest MPZP dla ww. terenu oraz czy planowane jest procedowanie ew. zmian.

Wydział Programów Rozwojowych:

  • Przeanalizować możliwość wykonania remontu ul. Twardej w 2018 r. – analiza wariantów wraz z kosztorysem.
Magdalena Treder (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***