PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Samorządowcy największych miast Polski i Pomorza jednym głosem w sprawie integracji

W piątek, 30 czerwca, samorządowcy z miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich oraz przedstawiciele powiatów i gmin Pomorza podpisali dwie deklaracje dotyczące migracji i integracji miast. Sygnatariusze spotkali się w Gdańsku podczas konferencji “Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo.”

A
A

Od lewej: Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Marcin Wojdat - sekretarz m.st. Warszawy, Andrzej Lubiatowski - dyrektor biura Unii Metropolii Polskich, Anna Mackiewicz- zca prezydenta Bydgoszczy,  Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska, Zbigniew Nikitorowicz z-ca prezydenta Białegostoku, Jan Kleinszmidt - przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

- W 2030 roku Polska przestanie być krajem emigranckim, a stanie się krajem imigranckim - tak podczas piątkowego spotkania mówił jego gospodarz, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Oznacza to, że do Polski przyjeżdżać będzie więcej ludzi, niż z niej wyjeżdżać. To teoria, którą przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedy popatrzymy na historię społeczną Niemiec, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii czy krajów skandynawskich, to zobaczymy, że one też przeszły te etapy. Trzeba się uczyć na błędach i doświadczeniach innych. Warto się przygotować do tej wizji, wyprzedzając i dopingując rząd centralny.

W przygotowaniu do wspomnianych etapów rozwoju społecznego w Polsce pomóc mają dwie deklaracje podpisane przy symbolicznie okrągłym stole przez przedstawicieli samorządów z kraju i Pomorza. 

Pierwsza z deklaracja podpisana została przez prezydentów 12 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

Dotyczyła porozumienia miast i metropolii w zakresie współpracy w obszarze migracji i integracji a także stworzenia stałej i cyklicznej sieci współdziałania - Miasta Integrujące. (dokument w całości w dolnej części tekstu).

Przy stole zasiedli m.in. Anna Mackiewicz - zastępca prezydenta Bydgoszczy, która mówiła o tym, że problemy związane z integracją imigrantów dopiero zaczynają dotykać Bydgoszcz, stąd w samorządzie miasta duża wola uczenia się od partnerów lepiej zaznajomionych z tą tematyką. Głos zabrali także Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy i Zbigniew Nikitorowicz - zastępca prezydenta Białegostoku. Mówili o tym, że Gdańsk idzie pod prąd, ale nie ma wyjścia, bo obecna władza nie rozwiązuje problemów, lecz je stwarza. Dokumentu nie sygnował jeszcze Marcin Krupa, prezydent Katowic. Nie mógł w Gdańsku, ponieważ przebywa za granicą. Przekazał jednak informację, że Katowice również wspierają inicjatywę.

Drugie podpisywane tego dnia porozumienie dotyczyło tworzenia lokalnych planów zarządzania migracjami w powiatach i gminach województwa pomorskiego, a także włączenia integracji i migracji w strategię rozwoju województwa pomorskiego.

Sygnatariusze Deklaracji przyjazne i bezpieczne Pomorze (od l.): Andrzej Hrycyna przewodniczący Rady Powiatu Bytowskiego, Jacek Czapiewski - z-ca burmistrza Bytowa, Jacek Karnowski - prezydent Sopotu, Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska, Janina Kwiecień starosta kartuski, marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk, Jan Kleinszmidt przewodniczący Sejmiku, Województwa Pomorskiego, Sylwia Biankowska z-ca burmistrza Kartuz, Piotr Wittbrodt z-ca burmistrza Rumii, Paweł Orłowski wicemarszałek woj. pomorskiego

- Dzisiejsze wydarzenia to początek budowania koalicji - mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Imigranci potrzebują wiedzy, czy mogą korzystać z pomocy socjalnej, czy ich dzieci mogą uczyć się w polskich szkołach, czy mają prawo do programu 500+, do programów mieszkaniowych, kto im pomoże w nauce języka polskiego, w jaki sposób przełamywać bariery kulturowe. Jest wiele praktycznych problemów dostrzegalnych dla przybyszów z innych krajów. Dlatego chcemy, by powstały specjane centra w naszych subregionach. Jeszcze nie wiemy, czy jedno centrum powstanie z przeznaczeniem dla kilku powiatów, czy każdy będzie miał swoje. Między innymi dzięki tej koalicji decyzje tego typu będą podejmowane wspólnie.

- Aktualnie jest u nas siedem tysięcy Ukraińców. Mówię oczywiście o tych zarejestrowanych, bo w rzeczywistości jest ich więcej. To duża liczba - mówiła Janina Kwiecień, starosta Kartuz. - Problem jest poważny, bo trudno tym ludziom wchodzić w jednorodne środowisko, dlatego należy im pomóc w organizacji życia. To jest nasz interes, żeby ci ludzie czuli się dobrze, bezpiecznie i nie byli traktowani jak drugi sort. Ja też jestem imigrantką na Kaszubach.

Prezydent Paweł Adamowicz zapowiedział, że "pomorska" deklaracja ma otwartą formułę. Jeśli któryś z prezydentów, burmistrzów czy wójtów, będzie zainteresowany współpracą, zawsze może dołączyć do koalicji. 

W deklaracji zapisano m.in:

„Zasobność Pomorza zawsze budowały pracowitość i talenty rodzimych mieszkańców, jak również tych, którzy tutaj przychodzili i odnajdywali swoje miejsce na ziemi. Obecnie Pomorze znów stało się regionem nasilających się procesów imigracyjnych. Coraz więcej cudzoziemców wybiera województwo pomorskie na swój dom – nie tylko duże miasta, ale również mniejsze miejscowości. (…)

Samorządy deklarują wolę do opracowania i wdrożenia lokalnych planów działania w zakresie integracji imigrantów, których celem jest budowa podstawowych standardów w obszarach edukacji, zatrudnienia, bezpieczeństwa, kultury, pomocy społecznej i zdrowia. (…)

Realizując działania partnerstwa „Przyjazne i bezpieczne Pomorze”, samorządy będą ze sobą jeszcze ściślej współpracowały, wymieniały się doświadczeniami i informacjami, budowały wspólną wizję integracji pozostając w dialogu ze społecznościami lokalnymi. Polityka migracyjna winna być efektem wspólnego wysiłku wszystkich osób, dla których ważny jest rozwój Pomorza włączając w to przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty oraz samych imigrantów, którzy życzylibyśmy sobie aby stali się aktywnymi i zintegrowanymi mieszkańcami pomorskich gmin.„

- Podpisanie dzisiejszych deklaracji to dowód, że to my, samorządowcy, szybciej niż ministrowie rządu Beaty Szydło, doświadczamy potrzeby rozpoczęcia systematycznej pracy nad integrowaniem nowych mieszkańców - podsumowuje prezydenta Gdańska. - Widzimy w przybyszach z Ukrainy, Białorusi, Czeczeni czy z innych krajów, nie problem, lecz szansę. Te osoby niosą ze sobą nowe talenty, nowe spojrzenia, nowe doświadczenia. Są potrzebni naszym przedsiębiorcom. Chcemy, żeby akceptowali naszą kulturę, ale też, żeby podzielili się swoimi wartościami. Dlatego największe polskie miasta jeszcze bardziej skupią się na temacie imigrantów i poświęcą mu więcej uwagi i czasu.

Data spotkania samorządówców w Amber Expo nie była przypadkowa: 30 czerwca mija dokładnie rok od uchwalenia przez Radę Miasta Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów.


Podpisanie deklaracji było wydarzeniem towarzyszącym konferencji “Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”, która odbywała się w dniach 29-30 czerwca w Gdańsku. Spotkali się na niej przedstawiciele samorządów, agencji rządowych i ONZ oraz reprezentanci sektora NGO z całego świata Ponad 300 osób rozmawiało o tym jak budować korzystne dla obu stron procesy integracyjne, zarządzając jednocześnie ryzykami związanymi z asymilacją, wykluczeniem i biedą.

Pierwszego dnia uczestnicy rozmawiali o zagadnieniach związanych z zarządzaniem migracjami na poziomie lokalnym; drugiego - o integracji i bezpieczeństwie.

Relację filmową z drugiego dnia konferencji (w jednej z sal Stadionu Energa Gdańsk) zobaczyć będzie można w ciągu najbliższych dni na naszym portalu.

W materiale zarejestrowane zostało m.in wystąpienie dr Karen Majewski, burmistrzyni Hammtramck - jednego z najbardziej zróżnicowanych etnicznie miast w USA, gdzie rada miasta jest zdominowana przez społeczność muzułmańską oraz Erja Tikka z fińskiego MSZ, która dowodzi, że dzięki przyjęciu uchodźców poprawiło się bezpieczeństwo w kraju. Głos zabrała także dr Montserrat Feixas Vihe - przedstawicielka UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) na Europę Środkową.Natalia Gawlik (0)
www.gdansk.pl