Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty w dzielnicy Matarnia

W miniony czwartek, 13 października 2016r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 odbyły się warsztaty, które poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Matarnia w ramach cyklu pt. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Spotkanie miało na celu przeanalizowanie szerokiego zakresu spraw będących w kręgu zainteresowań wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz podsumowanie potrzeb i wyzwań stojących przed zaangażowanymi podmiotami.

A
A

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego i jednostek miejskich (Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Biuro Rozwoju Gdańska, Zarząd Dróg i Zieleni i Straż Miejska) oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy Matarnia.

Matarnia to trzydziesta druga dzielnica, która od tego roku może pochwalić się nowo wybraną Radą Dzielnicy, której przedstawiciele podczas spotkania wskazali na kwestie wymagające pilnej interwencji ze strony Miasta. Najistotniejszą potrzebą dzielnicy jest budowa chodników oraz stworzenie dla dzieci bezpiecznych dojść do szkoły - właściwych oznakowań, przejść dla pieszych. Na szczególną uwagę zasługuje obszar Klukowa (niedaleko Portu Lotniczego) – brak pobocza i chodnika od ul. Radarowej do Galaktycznej (równolegle do obwodnicy Trójmiasta); wąska ulica Radiowa i Telewizyjna po której jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej. Wskazane ulice są drogą dojścia wielu dzieci do szkoły. Analogiczna sytuacja ma miejsce na Złotej Karczmie w rejonie Przedszkola nr 43 i Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 23 przy ul. Słabego. Powyższy temat był szeroko dyskutowany podczas spaceru Zastępcy Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotra Grzelaka po Matarni, gdzie część ze wspomnianych ulic wpisano do Programu Modernizacji Chodników na 2019 r.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Irena Górska zgłosiła potrzebę oświetlenia całej ul. Złota Karczma w ramach projektu "Jaśniejszy Gdańsk", w tym miejsce pomiędzy blokami. Prośbę przekazano do Wydziału Programów Rozwojowych z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi.

Problematycznym tematem stała się również kwestia dot. braku planów rozbudowy kanalizacji m.in. w Klukowie, jak również brak oczyszczania potoków płynących przez dzielnicę,  co mogłoby pomóc w odprowadzaniu wody w czasie ulewnego deszczu. Kwestie te przekazano do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej i Gdańskich Melioracji z prośbą o udzielenie odpowiedzi zainteresowanym stronom.

Wskazano również na zaniedbania terenów w częściach należących do miasta, w tym: niesprzątane chodniki, niewywożone śmieci, brak koszenia traw i cięć pielęgnacyjnych roślin. Nieprzycięte krzewy ograniczają widoczność przy wyjeździe z ul. Słabego w ul. Złota Karczma. Wspomniane kwestie związane z utrzymaniem porządku przeanalizują przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni.

Warsztaty w dzielnicy Matarnia
Warsztaty w dzielnicy Matarnia
umg
Warsztaty w dzielnicy Matarnia
Warsztaty w dzielnicy Matarnia
umg
Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***