Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spacer po dzielnicy Matarnia

Wizyta z udziałem Zastępcy Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotra Grzelaka w dzielnicy Matarnia odbyła się w dniu 12 października 2016 r.

A
A

Ustalenia ze spaceru zostały przekazane poszczególnym Wydziałom i Jednostkom organizacyjnym Miasta według właściwości.

1) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku:

  • wpisać do Programu Modernizacji Chodników na 2019 r. budowę chodnika wzdłuż ul. Radiowej, w tym na wysokości przejścia przez tory kolejowe;
  • ul. Radarowa/Radiowa – oznakowanie poziome przejść dla pieszych;
  • przeanalizować sytuację drogową przy ul. Radarowej 26 (przy Szkole Podstawowej nr 82), zweryfikować możliwość poszerzenia ulicy i utworzenia przejść dla pieszych z azylem;
  • budowa chodnika przy ul. Radarowej na odcinku od ul. Astronautów do ul. Słowackiego – wpisana do Programu Modernizacji Chodników na 2019 r. Do sprawdzenia i ew. realizacji wycinka drzew znajdujących się w pasie drogi przy ul. Radarowej, na odcinku pomiędzy ul. Astronautów, a ul. Zenitową;
  • ul. Podchorążych – utworzenie chodnika wraz z wytyczeniem zatok parkingowych w 2019 r. Dodatkowo, do przeanalizowania:

a) utworzenie przejścia dla pieszych na wysokości boiska sportowego/siłowni zewnętrznej;

b) utworzenie prawoskrętu z ul. Podchorążych w ul. Słowackiego (skrzyżowanie z ul. Budowlanych);

  • ul. Złota Karczma – do przeanalizowania możliwość przebudowy wyjazdu ze sklepu dyskontowego i utworzenia lewoskrętu;
  • ul. mjr. M. Słabego 2 (przy Przedszkolu nr 43) – do przeanalizowania wykonanie modernizacji chodnika.

 

2) Wydział Środowiska:

  • Szkoła Podstawowa nr 82 przy ul. Radarowej 26 – sprawdzić możliwość wycinki topoli znajdujących się na terenie szkoły (niebezpieczeństwo przewrócenia się drzew na pobliskie domy), wraz z wykonaniem nowych nasadzeń.

 

3) Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna:

  • Osiedle Muzyczne (ul. Lutniowa, Lirowa, Wiolinowa, Harfowa, Cytrowa) – prośba o przygotowanie raportu dot. stanu przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przez Miasto.Angela Dubielska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***