Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ustalenia ze spaceru z Prezydentem Miasta Gdańska po dzielnicy Letnica

A
A
Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2015 r.Data publikacji: 17 listopada 2015 r.

Spacer po dzielnicy jest jednym z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami Gdańska w ramach nowego cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" i ma na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Przed spotkaniem z mieszkańcami dzielnicy Letnica, które odbyło się 7 października o godzinie 17:00 w Centrum  Wystawienniczo - Kongresowym AMBEREXPO przy ul. Żaglowej 11, w czwartek 1 października odbyła się wizyta w dzielnicy Prezydenta Pawła Adamowicza wraz z współpracownikami oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy Letnica oraz prezesem GTBS.

Ustalenia z czwartkowego spaceru zostaną przekazane jednostkom miejskim według właściwości:

1)     Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Mieczysławowi Kotłowskiemu:

 • Ujednolicić kolorystykę ogrodzeń ogródków przy ul. Starowiejskiej;
 • Wypracowanie wspólnie z Radą Dzielnicy planu miejsc gdzie mogłyby stanąć wiaty śmietnikowe. Rozważyć możliwość wystawienia w 2016 r. testowej wiaty śmietnikowej na kartę (tak jak w Śródmieściu);
 • Ustalić, jaka spółka ENERGII jest dysponentem słupów elektrycznych przy ul. Niecałej, czy jest możliwość schowania kabli pod ziemię.

2)     Kierownikowi BOM nr 9, Władysławowi Nagórnemu:

 •  Wymienić zamki przy placu zabaw na ul. Sielskiej 2, klucze przekazać każdej z rodzin, w której są dzieci w wieku wczesnoszkolnym (48 dzieci);
 • Ustawić tablicę informacyjną dla mieszkańców na skrzyżowaniu ulic Starowiejska i Rybitwy (w okolicy sklepu);
 • Wypracować wspólnie z Radą Dzielnicy plan lokalizacji wiat śmietnikowych;
 • Opracować pomysł na realizację projekty „Użytkowanie za remont” dotyczącego domu przy ul. Szklana Huta 26 – wraz z Wydziałem Skarbu, pod kontem prawnym koncepcji.

3)     Prezesowi GTBS, Włodzimierzowi Pietrzakowi:

 •  Wystąpić z wnioskiem o dokapitalizowanie działek na zabudowę GTBS (m.in. działka przy ul. Rybitwy 1, oraz działka w pobliżu ul. Sielska i Sucha).

 4)     Prezesowi TBS „Motława”:

 •  Wystąpić z wnioskiem o dokapitalizowanie działek na zabudowę TBS „Motława” (działka na w okolicy skrzyżowania ulic Niecałej i Szklana Huta).

 5)     Kierownikowi Referatu Rewitalizacji (WUiA) Ewie Pielak:

 • Spotkać się z Radą Dzielnicy i Dyrekcją International School of Gdańsk w temacie II etapu rewitalizacji Letnicy.

6)     Z-cy PMG p. Piotrowi Kowalczukowi oraz dyrekcji WRS

 • Szczególnego przeanalizowania kwestii utworzenia/pozostawienia w SP 22 klas na poziomi 0-3; przygotować się w tym temacie na

7)     Dyrektorowi ZTM, Jerzemu Dobaczewskiemu:

 • Rozważenie możliwości ustawienia biletomatu w dzielnicy Letnica.

8)     Dyrektorom DRMG i ZDiZ, W. Bartosiewiczowi i M. Kotłowskiemu:

 • Przeanalizowanie koncepcji wykonania chodnika przy ul. Narwickiej wraz z oświetleniem.

Spacerkiem po Letnicy - FILM

Przygotowała: Magdalena Treder/ Referat Komunikacji Społecznej WPIKS

***