W Gdańsku, jak i w całej Polsce, najwięcej cudzoziemców pochodzi z Ukrainy

To prawda!

Na co dzień w Gdańsku żyje, mieszka i pracuje ponad 20 tysięcy cudzoziemców. W sumie w Gdańsku mieszkają osoby z 102 państw i wszystkich kontynentów, mówiących w około 75 językach.
Jednak, zarówno w Gdańsku, jak i w całej Polsce, najwięcej cudzoziemców pochodzi z Ukrainy. Wiąże się to z konfliktem na Wschodniej Ukrainie oraz trudną sytuacją ekonomiczną kraju. Ukraińcy w Gdańsku (ok. 15 tys. osób) to imigranci przede wszystkim z powodów ekonomicznych – przyjeżdżają do Gdańska, gdyż tu znajdują pracę i nadzieję na wyższą jakość życia.