VIII Forum Integracji i Migracji – Łączy nas Gdańsk

Różnimy się na 1000 różnych sposobów, ale łączy nas jedno miasto – Łączy nas Gdańsk. VIII Forum Integracji i Migracji poświęcone będzie miejskiej kampanii pod tą właśnie nazwą. Jakim językiem mówić o otwartości i wzmacniać dialog? Odpowiedzi na to i inne pytania szukać będą uczestnicy VIII Forum już w środę, 22 maja w Oliwskim Ratuszu Kultury.

Gdańszczanie korzystają z tej samej przestrzeni, ścieżek rowerowych, pracują w jednym budynku, jednej firmie, chodzą do tych samych kin i teatrów, dlatego warto tworzyć klimat miasta przyjaznego, solidarnego i otwartego na świat, bo gdańskie wartości łączą – wolność, solidarność, otwartość i równość.

Kampania Łączy nas Gdańsk powstała w ramach wdrażania gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. Inaugurowano ją 22 września 2017 roku. Jej zadaniem, w dobie różnych podziałów, jestzwrócenie uwagi i edukowanie,jak wiele nas łączy oraz uczenie szacunku do każdego. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy, jaka jest nasza płeć, kultura, religia czy orientacja seksualna, mamy ważne wspólne miejsce – Gdańsk.  

W ubiegłym roku do kampanii Łączy nas Gdańsk włączono, przyjęty 28 czerwca 2018 roku przez Radę Miasta Gdańska – Model na rzecz Równego Traktowania. „Model” ma zapobiegać dyskryminacji mieszkańców ze względu na wiek, stan zdrowia, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną. To spis 179 rekomendacji, których wprowadzenie w życie w ciągu kilku lat, ma "podnieść możliwości realizacji swoich praw, wyrównanie szans na rozwój i uczestnictwo w życiu społecznym i zwiększenie ochrony przed dyskryminacją mieszkańców Gdańska”

Celem VIII Forum Integracji i Migracji jest zapoznanie szerokiego grona odbiorców z kampanią Łączy nas Gdańsk, prezentacja dotychczasowych działań w ramach kampanii oraz dyskusja nad dalszymi planami jej rozwoju.

Fora są częścią wdrażania miejskiej polityki integracji, którą określa uchwała Rady Miasta Gdańska z czerwca 2016 roku. W ramach wdrażania tego modelu w mieście odbywają się konferencje, warsztaty, seminaria i debaty, które umożliwiają zdobywanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji kadry zajmującej się integracją imigrantów. Fora Migracji i Integracji są regularnymi spotkaniami eksperckimi, skierowanymi jednak do szerokiego grona odbiorców – od artystów, po nauczycieli, pracowników socjalnych czy dziennikarzy.

Program VII Forum przewiduje także wspólną pracę uczestników nad koncepcjami włączenia tematyki z zakresu Modelu na rzecz Równego Traktowania do kampanii „Łączy nas Gdańsk”, dlatego też uczestnicy rozmawiać będą o obu gdańskich modelach – na rzecz Równego Traktowania oraz Integracji Imigrantów. Planowana jest również prezentacja działań i koncepcji w obszarze powstającego Centrum Antydyskryminacyjnego w Gdańsku

W końcowej części Forum przewidziano prezentację i podsumowanie projektu: Zaufanie ponad granicami: instytucje państwowe, rodziny oraz system pomocy społecznej i ochrony praw dziecka w Norwegii i Polsce. Projekt ten powstał dzięki współpracy Peace Research Institute Oslo i Uniwersytetu Gdańskiego, a jego koordynatorzy serdecznie zapraszają do zapoznania się z jego pierwszymi rezultatami.

Spotkanie rozpocznie się w środę, 22 maja o godzinie 11.30 i potrwa do godz. 16. Udział w Forum jest bezpłatny.