Świat naukowy docenia polskie badaczki. Uniwersytet Gdański w Top 10

Wśród 10 najlepszych uniwersytetów na świecie w odniesieniu do liczby kobiet badaczy wśród autorów publikacji naukowych są trzy polskie uczelnie. Ranking opublikowało wydawnictwo naukowe Nature Communications. Uniwersytet Gdański na czwartym miejscu!

Na czele listy znalazł się Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w pierwszej dziesiątce rankingu udziału kobiet w publikacjach naukowych na uniwersytetach na całym świecie, według Nature Communications.

Lista to część corocznego międzynarodowego rankingu CWTS Leiden 2019. Jego zadaniem jest pomiar aktywności akademickiej uniwersytetów na całym świecie na podstawie publikacji naukowych ich pracowników. Po raz pierwszy uwzględniono wskaźnik różnorodności płci.

Okazało się, że kobiety stanowiły ok. 30 procent wszystkich autorów publikacji naukowych z lat 2014-2017 z 963 uniwersytetów uwzględnionych w rankingu.

Europejskie uniwersytety, zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej, mogą pochwalić się większym udziałem kobiet niż uczelnie w Ameryce Północnej, podkreśla Ludo Waltman z University of Leiden w Holandii. Jego zespół opracował wskaźnik różnorodności płci.

Spośród polskich uczelni Uniwersytet Gdański z wynikiem 52,9 proc. uplasował się na czwartej pozycji. Wśród autorów opublikowanych osiągnięć naukowych dominowały tutaj kobiety.

Najlepszy wynik z naszego kraju uzyskał Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 56% autorstwa kobiet we wszystkich publikacjach. W kolejnych miejscach był brazylijski Uniwersytet Stanowy w Maringá (54,1%) i Uniwersytet w Belgradzie w Serbii (53,5%).

Siódme miejsce zajął Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (51%). W pierwszej dziesiątce znalazły się również uniwersytety z Argentyny i Portugalii. Aż trzynaście polskich uniwersytetów znalazło się w pierwszej 50 rankingu. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu był 12., Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 13., a 15-te miejsce zajął Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Autorzy podkreślają, że dominacja uniwersytetów z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryki Południowej była widoczna we wcześniejszych badaniach. Według Cassidy Sugimoto z University of Indiana w Bloomington (USA), który bada nierówność płci, trend ten może wynikać z faktu, że zawody naukowe są stosunkowo nisko opłacane w tych regionach, co może zmusić mężczyzn do poszukiwania pracy w innych sektorach.

Według Waltmana analiza danych pokazuje, że globalny udział kobiet wśród autorów publikacji wzrósł między 2006-09 a 2014-17, ale tylko o 3 procent.

Politechniki miały znacznie gorsze wyniki pod względem różnorodności płci w publikacjach niż uniwersytety z naukami społecznymi lub kursami biomedycznymi. Nie jest to zaskakujące, ponieważ kobiety stanowią tylko około 20 procent personelu naukowego na wydziałach inżynieryjnych i naukowych, sugeruje Sugimoto.

Informację o osiągnięciach polskichuniwersytetów na świecie w odniesieniu do liczby kobiet badaczy wśród autorów publikacji naukowych podał portal poland.pl Ministerstwa Spraw Zagranicznych.