Przyjaźni cudzoziemcom. Konkurs dla pracodawców

Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom to konkurs organizowany przez Gdański Urząd Pracy już po raz drugi. Firmy mogą przesyłać zgłoszenia tylko do 29 listopada. Termin mija za kilka dni, dlatego nie warto zwlekać. Plebiscyt organizowany jest pod patronatem Pracodawców Pomorza. 

Gdański Urząd Pracy od kilku lat jest bardzo aktywny we wspieraniu cudzoziemców na rynku pracy. Warto wspomnieć, że to właśnie tutaj powstał pierwszy w Polsce Punkt Pomocy Cudzoziemcom. Migranci otrzymują w GUP pomoc nie tylko w znalezieniu pracy, ale również w legalizacji pobytu albo wynajęcia mieszkania. To odpowiedź na potrzeby polskich pracodawców, a tym brakuje rąk do pracy.

W ostatnich kilku latach wyraźnie wzrosła liczba migrantów w Gdańsku i w całym województwie pomorskim. Taka sytuacja stawia przed pracodawcami nowe wyzwania, a jednocześnie wymaga przystosowania warunków pracy pod potrzeby wielokulturowej kadry. Idea plebiscytu Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP) jest kolejnym elementem wsparcia zarówno cudzoziemców jak i pracodawców w promowaniu dobrych praktyki i pozytywnych postaw, z drugiej strony wzmacniania pozytywnego wizerunku pracownika – cudzoziemca.

Do ubiegłorocznego konkursu zgłosiło się 28 gdańskich firm. Udział w plebiscycie Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom jest okazją dla pomorskich pracodawców do zaprezentowania działań i procedur, które już działają w ich organizacjach, a przyczyniają się do budowania wizerunku firmy przyjaznej cudzoziemcom. To z kolei przekłada się na wizerunek Gdańska i Pomorza jako miejsca wielokulturowego, przyjaznego i otwartego.

„Głównym celem konkursu jest wspomaganie procesów integracji imigrantów w obrębie lokalnej społeczności poprzez wdrażanie w pomorskich firmach procedur wspomagających adaptację do warunków życia i pracy w Gdańsku i na Pomorzu.” – czytamy w regulaminie konkursu.

Udział w plebiscycie mogą wziąć pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie, funkcjonują na terenie działania GUP, zatrudniają co najmniej trzech cudzoziemców, a także nie byli karani w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi w ciągu ostatnich dwóch lat.

W ubiegłym roku do udziału w konkursie Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom zgłosiło się 28 firm. To sporo! Jednocześnie zwracają uwagę, iż jest coraz więcej przedsiębiorstw świadomych trendów na rynkach pracy. A nawet więcej, bo chcą je rozwijać i wdrażać wartości tworzenia wielokulturowych kadr w tym dostrzegając korzyści. Równocześnie biorą odpowiedzialność za współtworzenie wielokulturowego rynku pracy na Pomorzu i są przykładem dla innych, jak kreować politykę zatrudniania pracowników. Zwycięzcą ubiegłorocznego plebiscytu została spółka Kemira Gdańsk.  A nagrodę wręczono w marcu tego roku podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza w AmberExpo.

Warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie jest wypełnienie i złożenia w wersji elektronicznej lub papierowej kwestionariusza zgłoszeniowego. Wszystkie szczegółowe informacje i dokumenty można znaleźć na stronie www.gup.gdansk.pl oraz w Regulaminie Konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu /58/ 732-52-30 oraz pod adresem konkurs@gup.gdansk.pl.

Organizatorem konkursu jest Gdański Urząd Pracy, a wydarzenie patronatem objęli Pracodawcy Pomorza.