Jeżeli organizujesz event, wydarzenie, koncert, wystawę lub inne przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne, które ma charakter integracyjny i jest przyjazne imigrantom/tkom, możesz starać się o patronat Łączy nas Gdańsk.  

Na co możesz liczyć?

•           promocja na www.LaczyNasGdansk.pl
•           promocja w social media Łączy nas Gdańsk 

Zasady przyznawania Znaku Jakości Kampanii Łączy Nas Gdańsk:

Znak jakości “Łączy Nas Gdańsk” jest przyznawany zarówno jednorazowym, jak i cyklicznym wydarzeniom/projektom/inicjatywom, które:

1. wpisują się w cele/wartości/działania opisane w założeniach kampanii Łączy nas Gdańsk oraz w gdańskim modelu integracji imigrantów, z którymi można się zapoznać tutaj: https://www.gdansk.pl/migracje/Model-Integracji-Imigrantow,a,61064,;

2. dążą do możliwie jak największego włączenia nowych mieszkańców/nek Gdańska (idealnie, gdy współpraca nastąpi już na etapie tworzenia koncepcji);

3. starają się możliwie jak najbardziej ograniczyć wszelkie bariery dostępu
do uczestnictwa/współtworzenia (np zniwelować bariery językowe/finansowe);
4. są realizowane przez osoby/instytucje/organizacje świadome mechanizmów dyskryminacji i wykluczania i dążące do zapobiegania im.

Markę „Łączy nas Gdańsk” przyznają członkowie i członkinie grupy „kultura” na zasadzie konsensusu indywidualnie rozpatrując każde zgłoszenie. W razie potrzeby zapraszają osobę/instytucję/organizację na spotkanie. Zespół przyznający markę „Łączy nas Gdańsk” zastrzega sobie prawo jej odebrania w przypadku odejścia przez organizatora od powyższych zasad. 


Łączy nas Gdańsk Mentoring

ADRES

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-138 Gdańsk

E-MAIL

Anna Kwaśnik ania.kwasnik@cwii.pl