Muzeum na wynos, czyli edukacja bez wykluczeń

Od przedszkola do seniora. Taką rozpiętość bezpłatnych zajęć dla osób z nie¬peł¬no¬spraw¬no-ściami przygotował Dział Edukacji Muzeum Gdańska. Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, tj. ośrodków opiekuńczo - wychowawczych, szpitali, domów seniora i wszystkich tych placówek, które mają utrudniony dostęp. Projekt potrwa do 19 grudnia 2019 r.

Projekt „Muzeum na wynos” tozajęcia o sze­ro­kiej tema­tyce przygotowane głównie dlaosób z nie­peł­no­spraw­no­ściami w zakre­sie moto­rycz­nym, inte­lek­tu­al­nym i sen­su­al­nym, ale nie tylko. – Możemy przyjechać do grupy przedszkolnej, uczniów szkoły podstawowej, licealistów, a nawet do Domu seniora – wyjaśnia Monika Kryger z Muzeum Gdańska, kierownik Działu Edukacji.

Z oferty mogą skorzystać wszystkie placówki opiekuńczo- wychowawcze z Gdańska, Trójmiasta oraz województwa pomorskiego, których podopieczni z różnych względów nie mogą przyjechać do muzeum, a przez to są zagrożeni wykluczeniem z powodów medycznych bądź technicznych. Posz­cze­gólne tematy lek­cji zostały dosto­so­wane do odpo­wied­nich zakre­sów wie­ko­wych oraz do zakresu i stopnia niepełnosprawności. 

- W trakcie zajęć popularyzujemy lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz z pasją i zaangażowaniem ułatwiamy dostęp do kultury. Wybór poszczególnej lekcji i jej zakres szczegółowy zostaje ustalony podczas rozmowy z opiekunem, dzięki której poznajemy potrzeby grupy i jej członków - ich upodobania, charakter oraz zainteresowania. Na podstawie tych informacji dopasowujemy narzędzia umożliwiając dotarcie do każdego z uczestników i stworzenie im możliwości szansy pełnego współuczestniczenia w zajęciach – mówi Monika Kryger z Muzeum Gdańska, kierownik Działu Edukacji.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie grupy zorganizowanej do Działu Edukacji Muzeum Gdańska, który pomoże wybrać temat spotkania i uzgod­ni ter­min przy­jazdu. Wszystkie informacje na temat projektu udziela Dział Edukacji pod numerem telefonu +48 789 449 685. Czas trwania zajęć wynosi godzinę zegarową i są bezpłatne.

- Zajęcia prowadzimy od początku czerwca br. i spotkały się z bardzo dobrym odbiorem – przyznaje Kryger. – Dlatego chcielibyśmy dotrzeć do jeszcze większego grona, nie tylko dzieci i młodzieży, ale także seniorów.

Organizatorzy nie podają tematów zajęć. Dlaczego? Jesteśmy wrażliwi i otwarci na potrzeby drugiego człowieka! Lekcje w ramach projektu Muzeum na wynos dostosowane są do potrzeb uczestników.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch animatorów w sposób interaktywny. Do umówionej placówki przyjeżdżają z replikami zabytków.