Miasto zamiast wspierać repatriantów pomaga cudzoziemcom

To nieprawda!

Gdańsk to jedno z niewielu polskich miast, które konsekwentnie i niezależnie od koniunktury politycznej realizują program repatriacji naszych rodaków ze Wschodu. Polki i Polacy z Kazachstanu, Uzbekistanu, Gruzji, azjatyckiej części Rosji otrzymują w Gdańsku konkretne wsparcie mieszkaniowe, pomoc w odświeżeniu języka polskiego, znalezieniu pracy i integracji z naszą lokalną społecznością.
Obecnie w Gdańsku mieszka 51 rodzin, które przyjechały do nas z wyżej wymienionych krajów, w tym – 31 rodzin, które przybyły na zaproszenie miasta Gdańska.

Repatriantom proponujemy mieszkania komunalne po remoncie lub nowo wybudowane lokale. W ramach prowadzonej aktywizacji zawodowej zawarliśmy umowy z pracodawcami na refundację części kosztów wynagrodzenia naszych repatriantów. Wszystkim rodzinom repatrianckim oferujemy wszechstronną pomoc w adaptacji w mieście (kwestie urzędowe, mieszkaniowe, edukacyjne, zawodowe, udzielanie informacji).

Informacje o programie repatriacji w Gdańsku
http://adamowicz.pl/2017/07/03/repatrianci-jak-gdansk-pomaga-polakom-ze-wschodu/
https://www.gdansk.pl/migracje/Repatriantom-ze-Wschodu-dobrze-zyje-sie-nad-Motlawa,a,57050