Miasto nie wspiera najuboższych mieszkańców, a zajmuje się imigrantami

To nieprawda!

Systematycznie od wielu lat, każdego roku wzrastają nakłady na wsparcie rodzin i zadania polityki społecznej w Gdańsku. W 2017 roku jest to rekordowe 420 milionów złotych, z czego bezpośrednie wsparcie dla najbardziej potrzebujących w zakresie polityki społecznej w tym pomocy społecznej wyniesie ponad 120 milionów złotych. Łącznie wydatki w tym zakresie stanowią 18% całościowego budżetu miasta Gdańska. Z różnych form wsparcia korzysta w chwili obecnej ponad 100 tysięcy gdańszczan.

Zmniejsza się liczba najbardziej wykluczonych mieszkańców, doświadczających skrajnego ubóstwa (w tej chwili to około 17 tysięcy osób), zmniejsza się także liczba osób bezrobotnych (w tej chwili stopa bezrobocia to 3,7%), w gruncie rzeczy ograniczony został problem głodu biednych dzieci, zmniejszyła się także skala bezdomności ulicznej. Z drugiej strony pojawiają się nowe wyzwania związane z migracjami i integracją cudzoziemców (ponad 20 tysięcy imigrantów), wyzwaniem w końcu jest przeciwdziałanie zjawisku narastania nastrojów radykalnych i ksenofobicznych.

O miejskich działaniach w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia można przeczytać tutaj:

https://www.gdansk.pl/strategia/Integracja-spoleczna-i-aktywnosc-obywatelska,a,2011
https://www.gdansk.pl/pobierz/83266/Gdanska-Strategia-Rozwiazywania-Problemow-Spolecznych-do-roku-2030
https://www.gdansk.pl/zdrowie
http://mopr.gda.pl
http://www.gcs.gda.pl