Miasto dużo zyskuje z obecności cudzoziemców

To prawda!

Rozwój procesów migracyjnych jest pewnego rodzaju wyznacznikiem sukcesu miasta, nowi mieszkańcy oznaczają bowiem nowe perspektywy rozwoju. Z jednej strony rozszerzają̨ się̨ perspektywy kulturowe, religijne czy kulinarne miasta. Z drugiej strony obecność cudzoziemców ma  pozytywny wpływ na promocję miasta, rozwój turystyki i biznesu. Otwartość miasta na nowych przybyszów może mieć pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny i gospodarczy Gdańska. Jednym z przykładów pozytywnego wpływu finansowego migracji na sytuację miasta jest rosnące zainteresowanie zagranicznych studentów nauką na gdańskich uczelniach wyższych. Na koniec 2016 roku w Gdańsku studiowało ponad 2 tys. cudzoziemców, z czego około 800 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Na tym przykładzie można pokazać, że grupa 800 zagranicznych studentów wniosła w roku 2016 roku około 75 mln złotych wkładu w polską gospodarkę̨ (roczny koszt studiów, najem mieszkań, koszty utrzymania, wyżywienia, transportu, kultury, rozrywki). Przy czym są to bardzo ostrożne szacunki, bowiem odnoszą się do uśrednionych kosztów utrzymania w Polsce, podczas gdy studenci zagraniczni dysponują zupełnie innymi możliwościami finansowymi. Jeden student zagraniczny uczący się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ciągu 6 lat studiów wnosi niemal 600 tys. złotych w gdańską gospodarkę̨. Wykorzystując niniejsze wyliczenia, dostosowując je i uśredniając, można byłoby oszacować, że 20 tys. imigrantów w Gdańsku każdego roku wnosi ponad 500 mln złotych.