Jak wygląda czas wolny gdańskich migrantów?

Co robią Mamy nad morzem i po co studentom ogród społeczny? To tylko niektóre przykłady inicjatyw gdańskich migrantów, które przedstawią podczas V Forum Migracji i Integracji. Spotkanie już w piątek, 29 czerwca o godz. 10.00 w Oliwskim Ratuszu Kultury. Tematem dyskusji będzie rozwój lokalnych przedsięwzięć, które integrują społeczność Gdańska.

Fora Migracji i Integracji to cykliczne spotkania eksperckie, które odbywają się raz na kwartał w ramach Modelu Integracji Imigrantów (MII). Skierowane są do bardzo szerokiego grona odbiorców – dziennikarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych, czy artystów. Udział w nich jest bezpłatny. Najbliższe spotkanie poświęcone będzie inicjatywom społeczności lokalnych oraz sieci nieformalnych. Wezmą w nim udział Polacy oraz migranci, którzy zaprezentują swoje projekty.

– Chcemy dowiedzieć się, co dzieje się w mieście, jakie inicjatywy podejmują migranci, o czym marzą i jak możemy im pomóc w integracji – mówi Monika Chabior, koordynatorka V Forum Migracji i Integracji, obszar społeczności lokalne.

Na co dzień z pasji, jako socjolog, zajmuje się tematyką sieci nieformalnych. Bez trudu rozumie potrzeby, problemy i bariery, jakie napotykają migranci w obcym kraju, bo sama z mężem jest reemigrantką. Ona przez kilka lat mieszkała w Anglii, a jej mąż 20 lat spędził w Niemczech.

Między innymi dzięki Europejskiemu Centrum Solidarności i organizowanym przez instytucję Programowi Praktyk Obywatelskich oraz Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek udało się nawiązać kontakty z gdańskimi migrantami na rzecz integracji.

- Piątą edycję Forum podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczy tego, co już się dzieje. Tutaj zostaną zaprezentowane liczne projekty i przedsięwzięcia, które stworzyli i kontynuują gdańscy migranci, czyli to, co już się zadziało– wyjaśnia Chabior.

Przykładem jest facebookowa grupa samopomocowa „Mamy u moria”, czyli Mamy nad morzem. To zespółaktywnych rosyjskojęzycznych kobiet, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem życia w Polsce, wiedzą i umiejętnościami. Organizatorką jest Tatiana,  imigrantka z Rosji, a teraz lokalna gdańska aktywistka. Do swojej idei przekonała już 600 osób. Celem spotkań jest wzajemne wsparcie, integracja z mieszkańcami i nowym miejscem życia.

Przedstawiony zostanie także mentoring na rzecz rodziny migracyjnej, która znalazła się w sytuacji kryzysowej i wsparta przez grupę 4 mentorów. Jeden z prelegentów, Przemysław Słomka, opowie o drużynie piłkarskiej Łączy nas Gdańsk.

- Zauważyliśmy, że ta forma działań bardzo dociera do mężczyzn, którzy pracują długoterminowo w stoczniach w Gdańsku, ale nie tylko – wylicza Monika Chabior. – Jeszcze bardziej zdziwiło nas, że w tę formę integracji bardzo chętnie angażują się migranci, którzy przebywają w Gdańsku podczas pracy krótkoterminowej.

Druga część Forum poświęcona zostanie inicjatywom, które są w fazie przygotowań lub koncepcji. Warto dodać, że wyniki swoich badań społecznych zaprezentują studenci socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy obserwowali i analizowali lokalną społeczność pod kątem integracji w sieciach nieformalnych, odwiedzając m.in. Domy Sąsiedzkie.

W fazie projektowej jest także ogród społeczny integrujący międzynarodowych studentów, którym zajmują się studenci we Wrzeszczu, a pomysłodawczynią jest migrantka z Moskwy.

W programie V Forum nie zabraknie także filmowej inspiracji. Organizatorzy przewidzieli projekcję filmu Anny Domańskiej „Learning Greece”. Obraz został nagrodzony w konkursie Migration Media Award 2017.