Imigranci zabierają Polakom pracę

To nieprawda!

Eksperci badający rynek pracy zgodnie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać.  Liczba Polaków bardzo szybko maleje, co będzie miało w przyszłości katastrofalny wpływ na naszą gospodarkę. Imigranci  mogą ten proces trochę zatrzymać. Polska ma bardzo niski wskaźnik dzietności – w 2015 roku na jedną kobietę przypadało 1,3 dziecka, w Europie mniejszy współczynnik ma tylko Portugalia. Aby utrzymać liczbę mieszkańców na stałym poziomie, współczynnik powinien wynosić około 2,1. Rzeczywista sytuacja jest jeszcze gorsza, bo do statystyk tych nie wlicza się dużej liczby Polaków, którzy zdecydowali się w ostatnich latach wyjechać z kraju. Tym samym nasze społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się na naszym kontynencie.
Ponadto, według danych z urzędów pracy czy GUS-u, większość imigrantów pracuje w tych zawodach, których Polacy nie chcą. Są to sektory mało prestiżowe, jak budowlanka czy "obowiązki" domowe albo słabo płatne, np. praca na najniższych szczeblach w korporacjach czy firmach. To głównie te stanowiska zajmują imigranci.