Gdański Model Integracji Imigrantów faworyzuje imigrantów i stawia ich interesy ponad interesy rodowitych mieszkańców

To nieprawda!

Model powstał w wyniku problemów zgłaszanych przez miejskie instytucje, które mają do czynienia z imigrantami oraz samych imigrantów. Jego zadaniem jest wyrównanie szans pomiędzy imigrantami a rodowitymi Gdańszczanami, nie zaś stawianie jednych ponad drugimi. Coraz więcej szkół ma w swoich klasach cudzoziemskie dzieci, ale nie wie, jak najskuteczniej nauczyć je polskiego i zintegrować z klasą; coraz więcej pracodawców zatrudnia imigrantów, ale gubią się w procedurach i czasem naruszają prawo; coraz więcej przychodni przyjmuje imigrantów ubezpieczonych w NFZ, ale nie wiedzą, że imigrantom nie wydaje się PESEL-u, więc trzeba ich zarejestrować w inny sposób; architekt pracuje jako sprzątacz, bo nie wie jak nostryfikować dyplom. Przykłady można by mnożyć. Celem Modelu jest sprawienie by mogli oni w Gdańsku normalnie funkcjonować.  Dostarcza on instytucjom i różnorodnym środowiskom konkretnych kompetencji i narzędzi świadczenia usług i współpracy z imigrantami, co przełoży się na lepszą jakość życia imigrantów i Polaków w Gdańsku.