Gdańsk ściąga uchodźców z krajów muzułmańskich

To nieprawda!

Władze samorządowe nie są odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń na pobyt obcokrajowców ani za przyznawanie statusu uchodźcy czy innych form ochrony międzynarodowej. Prowadzenie polityki migracyjnej, rejestracja i legalizacja pobytu jest domeną administracji centralnej, natomiast integracja cudzoziemców odbywa się na poziomie samorządów lokalnych. Gdańsk deklaruje więc swoją otwartość i gotowość do przyjęcia określonej liczby uchodźców w ramach np. relokacji, przesiedleń lub korytarzy humanitarnych ale nie „ściąga uchodźców”. Przyjęcie uchodźców do Gdańska za każdym razem musi się odbyć z udziałem administracji rządowej.
Przypomnieć jednak należy, że każdego roku administracja rządowa przyjmuje 12 tysięcy wniosków o nadanie statusu uchodźcy i każdego roku kilkaset osób taki status otrzymuje. W chwili obecnej szacuje się, że w Polsce mieszka kilka tysięcy uchodźców, z czego ok. 200 w Gdańsku. Większość z nich pochodzi z Ukrainy, Rosji (Czeczeni), Tadżykistanu.