PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zapraszamy do nowych grup. Sprawdźcie!

Zapraszamy do nowych grup. Sprawdźcie!
Ruszają zapisy do nowych grup projektu KREATYWNA PEDAGOGIKA. Projekt opiera się na stałej współpracy nauczycieli w grupach samodoskonalenia zawodowego. Zajęcia odbywają się po południu. Doświadczeni eksperci i mądrzy praktycy szkolą jak uczyć lepiej i skuteczniej. Taka forma współpracy stara się zapobiegać efektowi wypalenia zawodowego, a także rozwija nowe metody nauczania i zwiększa atrakcyjność zajęć w szkołach.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Kreatywna Pedagogika

projekt doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli

przy Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przemiany we współczesnym świecie, zmiany w kulturze i na rynku pracy wymuszają nowe metody nauczanie w szkole. Coraz częściej nauczyciele wyrażają bezradność w kontaktach z uczniami, którzy wydają im się „trudni”, nadpobudliwi i niechętni do współpracy. Uczniowie z kolei twierdzą, że szkoła jest nudna i odległa od prawdziwego życia. Pracodawcy krytykują anachroniczny, skostniały system oparty na bierności podmiotu, nie kształcący kreatywności.   Potwierdzają to analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Wiemy, że w edukacji potrzebne są zmiany. Grupa nauczycieli zgromadzonych wokół projektu KREATYWNA PEDAGOGIKA z przekonaniem podkreśla, że odnowa szkoły powinna nastąpić oddolnie i dobrowolnie. To sami nauczyciele stworzyli projekt dla nauczycieli. 

Kreatywna Pedagogika opiera się na stałej współpracy nauczycieli w grupach samodoskonalenia zawodowego. Międzyszkolne zespoły wspierają się w codziennej pracy, doskonalą warsztat, omawiają swą praktykę. To dwa rodzaje grup: przedmiotowe – dla zainteresowanych nowoczesnymi metodami nauczania, i problemowe – dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Każdą grupę prowadzi przygotowany do tego i wcześniej przeszkolony lider – nauczyciel wybrany spośród gdańskiej kadry pedagogicznej. Stworzyliśmy dzięki temu miejsca dla wymiany doświadczeń i ustawicznego kształcenia. Efekty naszych działań publikujemy na stronie KREATYWNEJ PEDAGOGIKI i na Facebooku.

Uważamy, że rozwój społeczny opiera się zawsze na rozwoju osobistym jednostki. Dlatego zaczynamy od szkoły, która może uczyć jak żyć twórczo i pięknie. Zadaniem KREATYWNEJ PEDAGOGIKI jest oddolna odnowa metodyki i relacji uczeń-nauczyciel we współczesnej szkole. Pragniemy uczyć się nawzajem, korzystając z wiedzy doświadczonych ekspertów i mądrych praktyków jak uczyć lepiej i skuteczniej. Dla dobra ucznia, dla przyszłości, dla rozwoju naszego miasta... ZAPRASZAMY NA NASZE CYKLICZNE SPOTKANIA!

Zajęcia praktyczne

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy ofertę Kreatywnej Pedagogiki na II półrocze roku szkolnego 2015/2016. Prosimy o zapoznanie się z naszymi propozycjami. Zapraszamy do zapisów drogą mailową: kreatywnapedagogika@gmail.com

Dziękujemy wszystkim, którzy już zgłosili się do grup. Czekamy na kolejnych chętnych nauczycieli z gdańskich placówek oświatowych.  

Przypominamy,  że zajęcia odbywają  się raz w miesiącu. Tematyka spotkań obejmie zarówno nasze propozycje, dotyczące nowoczesnych metod nauczania          i zagadnień wychowawczych, jak i tematy zaproponowane przez uczestników grup. Nauczyciele Kreatywnej Pedagogiki będą mogli ponadto skorzystać z atrakcyjnych szkoleń i pomocy ekspertów. Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Zajęcia organizujemy  po południu, nieodpłatnie.

Serdecznie zapraszamy!

Damian KuźmińskiUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy
Damian Kuźmiński - najnowsze