PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wstęp do tutoringu

Wstęp do tutoringu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Tutoring to jedna z bardziej interesujących metod dydaktycznych, rozwijająca potencjał uczniów oraz motywująca ich do samodzielnej pracy.  Tutor to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem ucznia – trafnie rozpoznać jego potencjał, wypracować umiejętność samodzielnego myślenia i pomóc mu wyznaczyć ścieżkę rozwoju.

W tematykę tutoringu wprowadził na Mariusz Budzyński, który od 1990 r. pracował w niepublicznym eksperymentalnym liceum ogólnokształcącym – Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA we Wrocławiu. Był inicjatorem i współautorem Zintegrowanego Programu Humanistyczno-Artystycznego. Jest autorem metody dydaktyczno-wychowawczej „ALA” Autorskich Liceów Artystycznych oraz współpracownikiem Kolegium Tutorów w zakresie wdrażania tutoringu szkolnego w szkołach ponadpodstawowych. Pokazał nam, jakie są zalety tutoringu:

  • integralny – obejmujący wiedzę i postawy – rozwój ucznia
  • skuteczna metoda w procesie rozwoju talentów i budowania mocnych stron 
  • rozpoznanie potencjału młodego człowieka
  • motywacja uczniów do samodzielnej pracy
  • przywrócenie osobowego wymiaru edukacji
  • zbudowanie autentycznego autorytetu nauczyciela

Jak mówi Jarosław Traczyński tutoring „jest to towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju, w jego drodze przez edukację. Tutor to osoba, która pomaga, wspiera, stawia wyzwania przed uczniem. Tutoring sięga do źródeł edukacji, a więc do relacji mistrz – uczeń”.