PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sieciujmy się!

Sieciujmy się!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Szkolenia liderów w ramach projektu Kreatywna pedagogika dobiegły końca. Wyposażeni w nowoczesną wiedzę, nowe umiejętności i innowacyjne narzędzia rozpoczynamy od stycznia proces sieciowania gdańskich nauczycieli. Tworzymy grupy, których celem będzie wymiana doświadczeń, poznawanie kreatywnych narzędzi oraz rozwijanie współpracy. Dokonujemy kopernikańskiego przewrotu w edukacji.

Siedem minionych weekendów poświęciliśmy na wytężoną pracę – na zapoznawanie się z neurodydaktyką, nauczaniem wyprzedzającym i z tutoringiem, z ideą sieciowania oraz z nowoczesnymi narzędziami typu Lego-Logos czy webquesty. Dzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami, praktykami i pomysłami na rozbudzanie kreatywności w uczniach. Poznaliśmy wybitnych specjalistów w dziedzinie dydaktyki: Jarosława Marka Spychałę, Sabinę Furgoł, Mariusza Budzyńskiego i Stanisława Dylaka. Swoje nowo nabyte umiejętności sprawdziliśmy, przygotowując na zlecenie miasta kreatywne programy profilaktyki, które wkrótce opublikujemy na naszej stronie.

Ostatnie miesiące były dla nas wyjątkowo intensywnym i niezwykle owocnym czasem. Kończąc drugi etap wdrażania projektu Kreatywnej Pedagogiki, przygotowaliśmy wizję naszej sieci. Od lutego będziemy się spotykać w grupach przedmiotowych i problemowych jeden raz w miesiącu. Pokażemy zainteresowanym nauczycielom, jak wielki potencjał drzemie w szkołach i spróbujemy razem go wykorzystać, by stworzyć uczniom środowisko do właściwego rozwoju na miarę XXI wieku. Podejmiemy się próby zmiany paradygmatu edukacji, o co apeluje od lat sir Ken Robinson. W zindustrializowanej szkole stworzonej na potrzeby XIX-wiecznego społeczeństwa tchniemy nowego ducha, który będzie zwiastował oddolną reformę edukacji dostosowaną do współczesnego świata.

Nasze ostatnie w tym roku spotkanie uświetnili swą obecnością przedstawiciele Urzędu Miasta. W piątek Piotr Wołkowiński zorganizował warsztat dla dyrektorów szkół, których nauczyciele uczestniczyli w projekcie. Za stworzenie atmosfery sprzyjającej innowacyjnym rozwiązaniom podziękował im wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk, który dał zielone światło naszemu przedsięwzięciu. Głos zabrał również nowy dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Grzegorz Szczuka. Tego dnia spotkaliśmy się także z naszymi partnerami z gdańskich szkół, z którymi przygotowywaliśmy programy profilaktyki. Kierownik Referatu Współpracy WRS Magdalena Skiba, która przyczyniła się do powstania Kreatywnej Pedagogiki, uznała nasze projekty za znaczący wkład w działalność profilaktyczną i doceniła ich oryginalność. Ostatni dzień naszych spotkań poświęciliśmy na warsztat prowadzony przez dyrektora WRS Grzegorza Szczukę, którego celem była analiza rekomendacji wypracowanych na potrzeby Strategii Gdańska 2030.

Zmęczeni, ale pełni nowych pomysłów i energii, rozstajemy się na kilka tygodni, by dopracować swoją wizję grupy, której będziemy liderować. Już wkrótce damy o sobie znać. Czekajcie na nasze zaproszenia!