Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Warsztaty przez spotkaniem Prezydenta z mieszkańcami dzielnicy

A
A

1 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 62 przy ul. Kępnej 38 w ramach warsztatów spotkali się przedstawiciele Rady Dzielnicy Krakowiec – Górki Zachodnie, wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta. Warsztaty miały na celu omówienie najważniejszych spraw, problemów i określenia potrzeb każdej dzielnicy, a także wypracowanie wspólnych propozycji rozwiązań.  Warsztaty poprzedzają spotkanie Prezydenta Gdańska z mieszkańcami gdańskich dzielnic w ramach cyklu „Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”.

Dzielnica Krakowiec – Górki Zachodnie położona jest w niezwykle atrakcyjnym miejscu – większą część dzielnicy zajmuje las, a jej głównym atutem jest bliskość dostępu do morza. Na obszarze o powierzchni 8,34 km2 zamieszkuje 1981 osób.

W wyniku wspólnego działania Rady Dzielnicy, BOMu-1, dzielnicowego Policji, Straży Miejskiej i MOPRu podejmowane są wspólne działania. Na warsztatach obecna była przedstawicielka klubu żeglarskiego AWFiS, która w imieniu klubu zadeklarowała chęć podjęcia współpracy z mieszkańcami, szkołą podstawową i radą dzielnicy.

Główną substancją mieszkaniową w dzielnicy są mieszkania komunalne. W dużej mierze wymagają one remontu oraz wymiany systemu ogrzewania. Problem palenia w piecach, w tym szczególnie śmieciami, wpływa na zanieczyszczenie środowiska. Kontrole Straży Miejskiej w pewnym stopniu eliminują szkodliwe palenie.

Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na dużą liczbę pustostanów  np. w rejonie ul. Kutnowskiej. Z jednej strony gdańszczanie oczekujący na miejskie lokale zastępcze nie są zainteresowani zamieszkaniem w tej dzielnicy, z drugiej strony są młodzi mieszkańcy dzielnicy, którzy chętnie zamieszkaliby blisko swoich rodzin. Sprawa ta została poruszona również podczas spaceru badawczego z Prezydentem Miasta Gdańska.

Mieszkańcy chcieliby utworzenia małego komisariatu dla Policji i Straży Miejskiej. Jest to związane z obniżonym poczuciem bezpieczeństwa i koniecznością podejmowania częstych interwencji wobec osób zakłócających porządek. 

Dotychczasowe remonty ulic są zauważalne dla mieszkańców. Przykładem jest chodnik przy ul. Łęczyckiej (działania Rady Dzielnicy); remont ul. Stogi prowadzącej do przystani żeglarskiej AWFiS – droga jest bardzo często uczęszczana w sezonie letnim stanowi dojazd turystów i mieszkańców do plaży i klubu żeglarskiego AWFiS; oraz etapowy remont ul. Kutnowskiej – inwestycja przeprowadzona  z Budżetu Obywatelskiego. W Programie Chodnikowym 2018 na liście rezerwowej została umieszczona  ul. Sówki - remont 1050 mb chodnika w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej.Oprócz remontu ulic zgłoszonych podczas spaceru z Prezydentem uczestnicy warsztatów zgłosili  konieczność pilnej naprawy nawierzchni ul. Żaków (dziurawa droga gruntowa) i dalszą naprawę ul. Kutnowskiej. Zwrócono również uwagę na problem z dojazdem do posesji przy ul. Łęczyckiej 10; odwodnienie ul. Łowickiej 14,  ul. Kępnej 5 i ul. Sówki 50. 

Problematyczną kwestią jest brak oświetlenia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych poruszających się  ul. Kępną (od cmentarza do ul. Łowickiej).  Na chwilę obecną w programie Sowa uwzględnione zostały: ul. Jodłowa (37 szt.) i ul. Przełom (19 szt.)

Pomimo braku ścieżek rowerowych i niebezpieczeństw związanych z stanem technicznym ulic uczniowie szkoły podstawowej zajmują wysokie lokaty w konkursie „Rowerowy maj”. Rada dzielnicy czyni starania o utworzenie ścieżki rowerowej, która byłaby również atrakcją do turystów dojeżdżających nad morze.

W planach Rady Dzielnicy jest utworzenie placu zabaw dla dzieci na ul. Łęczyckiej i Łowickiej. Powstanie placu zabaw może nastąpić w wyniku konkursu.  Podczas warsztatów została zgłoszona potrzeba termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 62 oraz remontu przyszkolnego parkingu.

Mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę na uciążliwości związane z funkcjonowaniem ogródków działkowych. Wg ich opinii powstały tam nielegalne budynki ogrzewane piecami, bez szamb, co powoduje zanieczyszczenia gruntowe i kanału Zgniła Łacha. Podczas spaceru Prezydent Paweł Adamowicz nakazał przeprowadzenie kontroli przez Straż Miejską, a także zgłoszenie sprawy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Górki Zachodnie szczególnie ożywają w sezonie letnim. Problemem jest parkowanie samochodów i organizacja ruchu na ul. Stogi (w kierunku plaży i przystani żeglarskiej do której dojeżdżają samochody z łódkami). W celu rozwiązania problemu pracownik GZDiZ zaproponował wspólne spotkanie przedstawicieli dzielnicy z komisją GZDiZ ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego. Mieszkańcy poprosili o postawienie koszy na śmieci wzdłuż ul. Stogi i ul. Łowickiej, co wpłynie
na poprawę czystości w dzielnicy.

Innym problemem jest duża ilości dzików, które podchodzą pod domy mieszkańców i stanowią zagrożenie, tak jak to bywa w innych rejonach miasta. Niestety mieszkańcy sami dokarmiają zwierzęta, co powoduje, że dziki wracają w pobliże domów i szukają jedzenia np. w niezabezpieczonych śmietnikach. Częściowym rozwiązaniem problemu jest budowa wiat śmietnikowych.

Istotnym problemem jest nielegalna eksplantacja bursztynu i pozostawianie głębokich, niebezpiecznych dziur w lesie. W tym zakresie przedstawiciel GZDiZ zanotował potrzebę zabezpieczenia wjazdu do lasu poprzez postawienie szlabanów.

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Krakowiec –Górki Zachodnie odbędzie się 7 marca 2018 r. od godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 62  
przy ul. Kępnej 38, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.  

Anita Czarniecka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
***