Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Problemy społeczne, bezrobocie, bezpieczeństwo Krakowiec - Górki Zachodnie

A
A

 

Problemy społeczne – wsparcie MOPR

W roku 2016 ze wsparcia MOPR w dzielnicy Krakowiec – Górki Zachodnie skorzystało 95 osób, co stanowiło 5,1% mieszkańców dzielnicy.

Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy przez MOPR mieszkańcom tej dzielnicy zaliczyć należy przede wszystkim:

  • ubóstwo – 54,3%
  • niepełnosprawność – 39,4%
  • bezrobocie – 25,5%
  • długotrwała lub ciężka choroba – 22,3%


Stopa bezrobocia

Wg stanu na 31.12.2016 roku wyniosła w dzielnicy 4,3%.


Bezpieczeństwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy odnotowano 37 przestępstw. Wskaźnik liczby przestępstw wyniósł 19,7 przestępstw na 1000 mieszkańców.


Mieszkalnictwo

W 2016 roku na terenie dzielnicy nie oddano do użytku żadnych nowych mieszkań.

 

Opracowanie:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

 

***