Gdańskie Centrum Kontaktu
{{item.display}}
Regulamin portalu
Regulamin portalu kontaktgdansk

  

 

 1. Portal „kontaktgdansk”, dostępny pod adresem www.gdansk.pl/kontaktgdansk, jest serwisem internetowym prowadzonym przez Urząd Miejski w Gdańsku, administratorem danych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12. Dane osobowe mogą być przekazane do Jednostek Organizacyjnych Miasta Gdańska w celu skutecznej realizacji otrzymanego zgłoszenia i udzielania informacji zwrotnej.
 2. Serwis umożliwia całodobowe, przez siedem dni w tygodniu, zgłoszenie sprawy wymagającej interwencji służb miejskich, otrzymanie informacji o procedurach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz Jednostki Organizacyjne Miasta, uzyskanie wiedzy o programach świadczeń dla mieszkańców, zarezerwowanie wizyty w urzędzie, opłacenie podatków oraz opłat administracyjnych oraz zgłoszenie własnych pomysłów i sugestii dotyczących lepszego funkcjonowania miasta.
 3. Wybór przycisku „Zgłoś nam” spowoduje przekierowania do formularza zgłoszeniowego pod adresem https://profil.gdansk.pl
 4. Formularz może gromadzić dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Zbierane są dane osobowe, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę, ich brak nie uniemożliwia przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego bądź uzyskania informacji na temat funkcjonowania urzędu, procedur urzędowych oraz przekazywania przez Zgłaszającego opinii.
 5. Nie podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail, uniemożliwi otrzymanie przez Zgłaszającego informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Zgłoszenie anonimowe skutkuje jednak wygenerowaniem numeru wyświetlonego na ekranie urządzenia końcowego. Zgłaszający ma wówczas możliwość skorzystania ze strony https://profil.gdansk.pl, która umożliwia samodzielne sprawdzenie statusu zgłoszenia na podstawie jego numeru.
 6. Użytkownik portalu ma możliwość założenia konta, zwanego dalej „Profilem Mieszkańca”. Założenie konta i korzystanie z niego jest bezpłatne.
 7. Portal umożliwia założenie Profilu Mieszkańca i logowanie do systemu poprzez własną nazwę użytkownika i hasło lub za pośrednictwem serwisu Facebook.
 8. Każdy użytkownik ma możliwość korzystania z czatu z konsultantem Gdańskiego Centrum Kontaktu.
 9. Użytkownik posiadający Profil Mieszkańca ma ponadto możliwość przeglądania swoich zgłoszeń oraz - po wyrażeniu zgody - zamówienia subskrypcji.
 10. Portal „kontaktgdansk” zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności.
 11. Dane osobowe użytkowników nie będą wykorzystywane w celach innych niż te, na które wyrażono zgodę.
 12. Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych gromadzonych przez portal „kontaktgdansk”.
 13. Portal „kontaktgdansk” zapewnia wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich.
 14. Podczas odwiedzin portalu „kontaktgdansk” na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego "cookies". Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze użytkownika (np. adres protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze stron portalu.
 15. Dane podawane podczas wypełniania on-line formularza na stronie profil.gdansk.pl są gromadzone w docelowej bazie danych w celu zrealizowaniu usługi. Dane są przechowywane w zaszyfrowanej bazie danych i wykorzystywane jedynie dla celu kontaktu ze Zgłaszającymi.
 16. Użytkownik posiadający Profil Mieszkańca, może w dowolnym momencie zrezygnować z konta na portalu co skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych, w tym zamknięciem konta użytkownika i zakończenia subskrypcji.
 17. Każdy użytkownik portalu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co skutkuje natychmiastowym zakończeniem przetwarzania danych.
 18. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.