{{item.display}}
Regulamin portalu
Regulamin portalu kontaktgdansk
 1. Definicje pojęć zawartych w regulaminie:
  Gdańskie Centrum Kontaktu - wspólne centrum kontaktu Urzędu Miejskiego w Gdańsku i
  jednostek miejskich, zwane dalej GCK,
  b. kontaktgdansk – strona internetowa dostępna pod adresem gdansk.pl/kontaktgdansk,
  będąca serwisem internetowym prowadzonym przez Urząd Miejski w Gdańsku, zwana dalej
  „serwisem”,
  c. Użytkownik – każda osoba przeglądająca zasoby serwisu,
  d. Zgłaszający – osoba kontaktująca się z Urzędem Miejskim w Gdańsku za pośrednictwem
  kanałów kontaktu udostępnionych w serwisie,
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul.
  Nowe Ogrody 8/12. Dane osobowe mogą być przekazane do jednostek organizacyjnych
  Miasta Gdańska oraz spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska w celu skutecznej realizacji
  otrzymanego zgłoszenia i udzielania informacji zwrotnej. Wykaz jednostek ustala zarządzenie
  Prezydenta Miasta Gdańska dostępne pod adresem https://bip.gdansk.pl/urzadmiejski/jednostki-organizacyjne-miasta,a,5; wykaz spółek dostępny jest pod adresem
  https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/spolki-prawa-handlowego-z-udzialem-gminy-miastagdanska,a,896
 3. Serwis umożliwia całodobowe, przez siedem dni w tygodniu, zgłoszenie sprawy wymagającej
  interwencji służb miejskich, otrzymanie informacji o procedurach realizowanych przez Urząd
  Miejski w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, uzyskanie wiedzy o
  programach świadczeń dla mieszkańców, zarezerwowanie wizyty w urzędzie, opłacenie
  podatków oraz opłat administracyjnych oraz zgłoszenie własnych pomysłów i sugestii
  dotyczących lepszego funkcjonowania miasta.
 4. Wybór przycisku „Zgłoś nam” umożliwi dokonanie zgłoszenia w GCK poprzez aplikację "Gdańskie Centrum Kontaktu".
 5. Powiadomienia dotyczące realizacji zgłoszeń wysyłane będą zarejestrowanym Użytkownikom aplikacji na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 6. Każdy Użytkownik ma możliwość korzystania z czatu z konsultantem GCK. Przed rozpoczęciem rozmowy wymagane jest podanie nazwy użytkownika oraz numeru telefonu.
 7. Rozmowy z konsultantami GCK są rejestrowane, Użytkownik przystępując do rozmowy wyraża na to zgodę, w innym przypadku powinien opuścić czat.
 8. Serwis zobowiązuje się do ochrony prywatności Zgłaszających i przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk/gck/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych,a,3446
 9. Podczas odwiedzin serwisu, na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego "cookie". Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze użytkownika (np. adres protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania „cookies”. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.