{{item.display}}
Regulamin portalu
Regulamin portalu kontaktgdansk
 1. Definicje pojęć zawartych w regulaminie:
  a. Gdańskie Centrum Kontaktu - wspólne centrum kontaktu Urzędu Miejskiego w Gdańsku i
  jednostek miejskich, zwane dalej GCK,
  b. kontaktgdansk – strona internetowa dostępna pod adresem gdansk.pl/kontaktgdansk,
  będąca serwisem internetowym prowadzonym przez Urząd Miejski w Gdańsku, zwana dalej
  „serwisem”,
  c. Użytkownik – każda osoba przeglądająca zasoby serwisu,
  d. Zgłaszający – osoba kontaktująca się z Urzędem Miejskim w Gdańsku za pośrednictwem
  kanałów kontaktu udostępnionych w serwisie,
  e. Formularz – formularz służący do dokonania zgłoszenia wymagającego interwencji lub
  złożenia zapytania, dostępny po skorzystaniu z usług „Zgłoś nam” lub „Twoje zgłoszenia”,
  f. Profil Mieszkańca – indywidualne konto Użytkownika, dostępne po rejestracji w serwisie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul.
  Nowe Ogrody 8/12. Dane osobowe mogą być przekazane do jednostek organizacyjnych
  Miasta Gdańska oraz spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska w celu skutecznej realizacji
  otrzymanego zgłoszenia i udzielania informacji zwrotnej. Wykaz jednostek ustala zarządzenie
  Prezydenta Miasta Gdańska dostępne pod adresem https://bip.gdansk.pl/urzadmiejski/
  jednostki-organizacyjne-miasta,a,5; wykaz spółek dostępny jest pod adresem
  https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/spolki-prawa-handlowego-z-udzialem-gminy-miastagdanska,
  a,896
 3. Serwis umożliwia całodobowe, przez siedem dni w tygodniu, zgłoszenie sprawy wymagającej
  interwencji służb miejskich, otrzymanie informacji o procedurach realizowanych przez Urząd
  Miejski w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, uzyskanie wiedzy o
  programach świadczeń dla mieszkańców, zarezerwowanie wizyty w urzędzie, opłacenie
  podatków oraz opłat administracyjnych oraz zgłoszenie własnych pomysłów i sugestii
  dotyczących lepszego funkcjonowania miasta.
 4. Wybór przycisku „Zgłoś nam” umożliwi wybór opcji dokonania zgłoszenia w GCK: poprzez formularz zgłoszeniowy ("Zgłoszenie przez formularz") lub aplikację mobilną "Gdańskie Centrum Kontaktu" ("Zgłoszenie przez Mapę").
 5. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, obowiązkowe jest podanie co najmniej jednej informacji: numeru telefonu, numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.
 6. Powiadomienia o przebiegu interwencji wysyłane będą z wykorzystaniem podanego przez Zgłaszającego kanału kontaktu.
 7. Każde wysłanie wypełnionego formularza skutkuje wygenerowaniem numeru zgłoszenia, wyświetlonego na ekranie urządzenia końcowego.
 8. Zgłaszający może samodzielnie sprawdzić status zgłoszenia na podstawie tego numeru, korzystając ze strony https://profil.gdansk.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 58 52 44 500 i po uzyskaniu połączenia wybierając opcję „6”.
 9. Użytkownik ma możliwość założenia Profilu Mieszkańca na stronie https://profil.gdansk.pl oraz wybór metody logowania do systemu: poprzez własną nazwę użytkownika i hasło lub za pośrednictwem serwisu Facebook. Założenie konta oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.
 10. Za nazwę własną użytkownika uznaje się adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie.
 11. Logowanie do Profilu Mieszkańca za pośrednictwem serwisu Facebook spowoduje, że Facebook stanie się współadministratorem danych osobowych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka pod adresem http://www.facebook.com/policy.php
 12. Każdy Użytkownik ma możliwość korzystania z czatu z konsultantem GCK.
 13. Użytkownik posiadający Profil Mieszkańca ma ponadto możliwość przeglądania historii swoich zgłoszeń, zgłoszeń bieżących oraz - po wyrażeniu zgody - zamówienia subskrypcji powiadomień.
 14. Serwis zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 15. Dane podawane przez Zgłaszającego podczas wypełniania formularza na stronie profil.gdansk.pl są gromadzone w celu zrealizowania usługi oraz możliwości kontaktu ze Zgłaszającym.
 16. Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu, edycji lub usunięcia swoich danych osobowych gromadzonych przez serwis.
 17. Podczas odwiedzin serwisu, na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego "cookie". Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze użytkownika (np. adres protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania „cookies”. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
 18. Użytkownik posiadający Profil Mieszkańca, może w dowolnym momencie zrezygnować z konta, co skutkuje zaprzestaniem przetwarzania jego danych, w tym zamknięciem konta użytkownika i zakończeniem subskrypcji powiadomień.
 19. Każdy użytkownik portalu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co skutkuje natychmiastowym zakończeniem przetwarzania danych.
 20. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych użytkownika, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody w okresie jej obowiązywania.