{{item.display}}
Numery alarmowe

Numery alarmowe służb powołanych do niesienia pomocy:

112 - wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,

986 – straż miejska,
997, 998 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
999 – pogotowie ratunkowe

 

Pozostałe numery alarmowe:

991 – pogotowie elektrowni,
992 – pogotowie gazowni,
993 – pogotowie ciepłowni,
994 – pogotowie wodociągów,

995 – Komendant Główny Policji – system Child Alert,
996 – Centrum Antyterrorystyczne – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego