{{item.display}}
Nr kontaktowy (SMS) dla osób głuchych: 500 105 115

Osoby głuche mogą kontaktować się z nami poprzez SMS, wysłany na numer 500 105 115. Prosimy o przesyłanie wyłącznie wiadomości tekstowych i nie dołączanie zdjęć.